इंद्र समानार्थी शब्द | Indra Samanarthi Shabd Marathi | Indra Paryayvachi Shabd in Hindi

इंद्र समानार्थी शब्द | Indra Samanarthi Shabd Marathi | Indra Paryayvachi Shabd in Hindi


इंद्र समानार्थी शब्द | Indra samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत इंद्र चा समानार्थी शब्द | Indra samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला इंद्र समानार्थी शब्द मराठी ( इंद्र समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे इंद्र पर्यायवाची शब्द हिंदी ( इंद्र पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Indra samanarthi Shabd Marathi व Indra Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया इंद्र समानार्थी शब्द | Indra samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Indra | Alternative words for Indra | Indra Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_654" align="alignnone" width="1024"]इंद्र समानार्थी शब्द | Indra Samanarthi Shabd Marathi | Indra Paryayvachi Shabd in Hindi Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

इंद्र समानार्थी शब्द | Indra samanarthi Shabd Marathi

इंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
 
उत्तर–
इंद्र =देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष

 

इंद्र के पर्यायवाची शब्द | Indra Paryayvachi Shabd in Hindi

इंद्र इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
 
उत्तर–
इंद्र =मघवा, देवेन्द्र, विडौज, मरूत्पाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, पुरन्दर, वज्री, वासव, वृषा, वृत्रहा, देवराज, आखंडल, नाकपति, सहस्त्राक्ष, अमरपति, हरि, पुरूहूत, मेघवाहन, वज्रधर, बलाराति, सुरपति, शचीपति, पाकरिपु, सुनासीर, गोत्रमिद, दिशिराज, शतक्रतु, शचीपति, संकन्दन, वृद्धश्रवा, लेखर्षम, वास्तोस्पति, सुरेश, शतमन्यु
 
इंद्र या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) इंद्र
वाक्य- मी आज इंद्र या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
 
2) इंद्र
वाक्य- मला इंद्र हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
 
3) इंद्र
वाक्य- मला इंद्र हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.
 

 

इंद्र समानार्थी शब्द काय आहे? | इंद्र पर्यायवाची शब्द क्या है?
 
[caption id="attachment_984" align="alignnone" width="1024"]इंद्र समानार्थी शब्द | Indra Samanarthi Shabd Marathi | Indra Paryayvachi Shabd in Hindi Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

samanarthi shabd marathi

इंद्र समानार्थी शब्द | Indra samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) इंद्र समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- इंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष आहे.
 
प्रश्न 2) इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- इंद्र इस शब्द का पर्यायवाची शब्द मघवा, देवेन्द्र, विडौज, मरूत्पाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, पुरन्दर, वज्री, वासव, वृषा, वृत्रहा, देवराज, आखंडल, नाकपति, सहस्त्राक्ष, अमरपति, हरि, पुरूहूत, मेघवाहन, वज्रधर, बलाराति, सुरपति, शचीपति, पाकरिपु, सुनासीर, गोत्रमिद, दिशिराज, शतक्रतु, शचीपति, संकन्दन, वृद्धश्रवा, लेखर्षम, वास्तोस्पति, सुरेश, शतमन्यु यह है.
 
प्रश्न 3) इंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- इंद्र या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष.
 
प्रश्न 4) इंद्र चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- इंद्र चा समानार्थी शब्द देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष आहे.
 
प्रश्न 5) इंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- इंद्र या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
 
प्रश्न 6) इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- इंद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मघवा, देवेन्द्र, विडौज, मरूत्पाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, पुरन्दर, वज्री, वासव, वृषा, वृत्रहा, देवराज, आखंडल, नाकपति, सहस्त्राक्ष, अमरपति, हरि, पुरूहूत, मेघवाहन, वज्रधर, बलाराति, सुरपति, शचीपति, पाकरिपु, सुनासीर, गोत्रमिद, दिशिराज, शतक्रतु, शचीपति, संकन्दन, वृद्धश्रवा, लेखर्षम, वास्तोस्पति, सुरेश, शतमन्यु इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 7) इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- इंद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मघवा, देवेन्द्र, विडौज, मरूत्पाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, पुरन्दर, वज्री, वासव, वृषा, वृत्रहा, देवराज, आखंडल, नाकपति, सहस्त्राक्ष, अमरपति, हरि, पुरूहूत, मेघवाहन, वज्रधर, बलाराति, सुरपति, शचीपति, पाकरिपु, सुनासीर, गोत्रमिद, दिशिराज, शतक्रतु, शचीपति, संकन्दन, वृद्धश्रवा, लेखर्षम, वास्तोस्पति, सुरेश, शतमन्यु इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 8) इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- इंद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मघवा, देवेन्द्र, विडौज, मरूत्पाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, पुरन्दर, वज्री, वासव, वृषा, वृत्रहा, देवराज, आखंडल, नाकपति, सहस्त्राक्ष, अमरपति, हरि, पुरूहूत, मेघवाहन, वज्रधर, बलाराति, सुरपति, शचीपति, पाकरिपु, सुनासीर, गोत्रमिद, दिशिराज, शतक्रतु, शचीपति, संकन्दन, वृद्धश्रवा, लेखर्षम, वास्तोस्पति, सुरेश, शतमन्यु इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 9) इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- इंद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मघवा, देवेन्द्र, विडौज, मरूत्पाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, पुरन्दर, वज्री, वासव, वृषा, वृत्रहा, देवराज, आखंडल, नाकपति, सहस्त्राक्ष, अमरपति, हरि, पुरूहूत, मेघवाहन, वज्रधर, बलाराति, सुरपति, शचीपति, पाकरिपु, सुनासीर, गोत्रमिद, दिशिराज, शतक्रतु, शचीपति, संकन्दन, वृद्धश्रवा, लेखर्षम, वास्तोस्पति, सुरेश, शतमन्यु इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
Question 10) What is the synonym of Indra ?.
Answer- The synonym of Indra is देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष.
 
Question 11) What is the synonym of the word Indra ?.
Answer- The word Indra is synonymous in the following way - देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष.
 
Question 12) What is the alternative word for Indra ?.
Answer- Indra that many alternative words but mostly use देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष
 
Question 13) What is the synonym of Indra in marathi?.
Answer- The synonym of Indra word in marathi is देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष
 
Question 14) What is the synonym of Indra in Hindi?.
Answer- The synonym of Indra word in hindi is मघवा, देवेन्द्र, विडौज, मरूत्पाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, पुरन्दर, वज्री, वासव, वृषा, वृत्रहा, देवराज, आखंडल, नाकपति, सहस्त्राक्ष, अमरपति, हरि, पुरूहूत, मेघवाहन, वज्रधर, बलाराति, सुरपति, शचीपति, पाकरिपु, सुनासीर, गोत्रमिद, दिशिराज, शतक्रतु, शचीपति, संकन्दन, वृद्धश्रवा, लेखर्षम, वास्तोस्पति, सुरेश, शतमन्यु
 
Question 15) Indra samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Indra che samanarthi Shabd देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष ahe.

 
Question 16) Indra ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Indra ka paryayvachi shabd मघवा, देवेन्द्र, विडौज, मरूत्पाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, पुरन्दर, वज्री, वासव, वृषा, वृत्रहा, देवराज, आखंडल, नाकपति, सहस्त्राक्ष, अमरपति, हरि, पुरूहूत, मेघवाहन, वज्रधर, बलाराति, सुरपति, शचीपति, पाकरिपु, सुनासीर, गोत्रमिद, दिशिराज, शतक्रतु, शचीपति, संकन्दन, वृद्धश्रवा, लेखर्षम, वास्तोस्पति, सुरेश, शतमन्यु hai.
 
Question 17) Indra ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Indra ya shabadacha samanarthi Shabd देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष ahe.
 
Question 18) Indra ka paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Indra ka paryayvachi shabd मघवा, देवेन्द्र, विडौज, मरूत्पाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, पुरन्दर, वज्री, वासव, वृषा, वृत्रहा, देवराज, आखंडल, नाकपति, सहस्त्राक्ष, अमरपति, हरि, पुरूहूत, मेघवाहन, वज्रधर, बलाराति, सुरपति, शचीपति, पाकरिपु, सुनासीर, गोत्रमिद, दिशिराज, शतक्रतु, शचीपति, संकन्दन, वृद्धश्रवा, लेखर्षम, वास्तोस्पति, सुरेश, शतमन्यु hai.
 
Question 19) Alternative word for Indra ?.
Answer- The alternative word is देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष
 
Question 20) Indra similar words in marathi.
Answer- The similar words is देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष.
 

समानार्थी शब्द इंद्र | samanarthi Shabd Indra

 

आपण आजच्या या लेखामध्ये Indra samanarthi Shabd Marathi व Indra Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण इंद्र या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण इंद्र समानार्थी शब्द | Indra samanarthi Shabd Marathi व Indra Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले इंद्र समानार्थी शब्द । Indra Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील इंद्र पर्यायवाची शब्द हिंदी । Indra Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये इंद्र या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण इंद्र या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण इंद्र या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील इंद्र पर्यायवाची शब्द हिंदी । Indra Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन इंद्र समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Indra ka Paryayvachi shabd | Indra Samanarthi Shabd

[caption id="attachment_655" align="aligncenter" width="400"]Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

पर्यायवाची शब्द इंद्र | Indra Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :
 

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • इंद्र समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द इंद्र
 • इंद्र पर्यायवाची शब्द
 • इंद्र का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द इंद्र
 • इंद्र समानार्थी शब्द काय आहे?
 • इंद्र पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Indra Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Indra
 • Indra ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Indra
 • sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post