अवतरण समानार्थी शब्द | Avtaran Samanarthi Shabd Marathi | Avtaran Paryayvachi Shabd in Hindi

अवतरण समानार्थी शब्द | Avtaran Samanarthi Shabd Marathi | Avtaran Paryayvachi Shabd in Hindi


अवतरण समानार्थी शब्द | Avtaran samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत अवतरण चा समानार्थी शब्द | Avtaran samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला अवतरण समानार्थी शब्द मराठी ( अवतरण समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे अवतरण पर्यायवाची शब्द हिंदी ( अवतरण पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Avtaran samanarthi Shabd Marathi व Avtaran Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया अवतरण समानार्थी शब्द | Avtaran samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Avtaran | Alternative words for Avtaran | Avtaran Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]अवतरण समानार्थी शब्द | Avtaran Samanarthi Shabd Marathi | Avtaran Paryayvachi Shabd in Hindi Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

अवतरण समानार्थी शब्द | Avtaran samanarthi Shabd Marathi

अवतरण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
 
उत्तर–
अवतरण =खाली येणे

 

अवतरण के पर्यायवाची शब्द | Avtaran Paryayvachi Shabd in Hindi

अवतरण इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
 
उत्तर–
अवतरण =प्रादुर्भाव · घाट · जन्म · उद्धरण · सीढ़ी · भाषांतर · अवरोहण · अनुवाद.
 
अवतरण या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) अवतरण
वाक्य- मी आज अवतरण या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
 
2) अवतरण
वाक्य- मला अवतरण हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
 
3) अवतरण
वाक्य- मला अवतरण हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

अवतरण समानार्थी शब्द काय आहे? | अवतरण पर्यायवाची शब्द क्या है?
 
[caption id="attachment_984" align="alignnone" width="1024"]अवतरण समानार्थी शब्द | Avtaran Samanarthi Shabd Marathi | Avtaran Paryayvachi Shabd in Hindi Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

samanarthi shabd marathi

अवतरण समानार्थी शब्द | Avtaran samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) अवतरण समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- अवतरण या शब्दाचा समानार्थी शब्द खाली येणे आहे.
 
प्रश्न 2) अवतरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- अवतरण इस शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रादुर्भाव · घाट · जन्म · उद्धरण · सीढ़ी · भाषांतर · अवरोहण · अनुवाद. यह है.
 
प्रश्न 3) अवतरण या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- अवतरण या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - खाली येणे.
 
प्रश्न 4) अवतरण चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- अवतरण चा समानार्थी शब्द खाली येणे आहे.
 
प्रश्न 5) अवतरण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- अवतरण या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने खाली येणे हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
 
प्रश्न 6) अवतरण का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- अवतरण की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा प्रादुर्भाव · घाट · जन्म · उद्धरण · सीढ़ी · भाषांतर · अवरोहण · अनुवाद. इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 7) अवतरण शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- अवतरण की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा प्रादुर्भाव · घाट · जन्म · उद्धरण · सीढ़ी · भाषांतर · अवरोहण · अनुवाद. इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 8) अवतरण शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- अवतरण की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा प्रादुर्भाव · घाट · जन्म · उद्धरण · सीढ़ी · भाषांतर · अवरोहण · अनुवाद. इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 9) अवतरण शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- अवतरण की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा प्रादुर्भाव · घाट · जन्म · उद्धरण · सीढ़ी · भाषांतर · अवरोहण · अनुवाद. इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
Question 10) What is the synonym of Avtaran ?.
Answer- The synonym of Avtaran is खाली येणे.
 
Question 11) What is the synonym of the word Avtaran ?.
Answer- The word Avtaran is synonymous in the following way - खाली येणे.
 
Question 12) What is the alternative word for Avtaran ?.
Answer- Avtaran that many alternative words but mostly use खाली येणे
 
Question 13) What is the synonym of Avtaran in marathi?.
Answer- The synonym of Avtaran word in marathi is खाली येणे
 
Question 14) What is the synonym of Avtaran in Hindi?.
Answer- The synonym of Avtaran word in hindi is प्रादुर्भाव · घाट · जन्म · उद्धरण · सीढ़ी · भाषांतर · अवरोहण · अनुवाद.
 
Question 15) Avtaran samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Avtaran che samanarthi Shabd खाली येणे ahe.

 
Question 16) Avtaran ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Avtaran ka paryayvachi shabd प्रादुर्भाव · घाट · जन्म · उद्धरण · सीढ़ी · भाषांतर · अवरोहण · अनुवाद. hai.
 
Question 17) Avtaran ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Avtaran ya shabadacha samanarthi Shabd खाली येणे ahe.
 
Question 18) Avtaran ka paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Avtaran ka paryayvachi shabd प्रादुर्भाव · घाट · जन्म · उद्धरण · सीढ़ी · भाषांतर · अवरोहण · अनुवाद. hai.
 
Question 19) Alternative word for Avtaran ?.
Answer- The alternative word is खाली येणे
 
Question 20) Avtaran similar words in marathi.
Answer- The similar words is खाली येणे.
अवतरण समानार्थी शब्द | Avtaran Samanarthi Shabd Marathi | Avtaran Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द अवतरण | samanarthi Shabd Avtaran

 

आपण आजच्या या लेखामध्ये Avtaran samanarthi Shabd Marathi व Avtaran Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण अवतरण या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण अवतरण समानार्थी शब्द | Avtaran samanarthi Shabd Marathi व Avtaran Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले अवतरण समानार्थी शब्द । Avtaran Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील अवतरण पर्यायवाची शब्द हिंदी । Avtaran Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये अवतरण या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण अवतरण या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण अवतरण या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील अवतरण पर्यायवाची शब्द हिंदी । Avtaran Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन अवतरण समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Avtaran ka Paryayvachi shabd | Avtaran Samanarthi Shabd

[caption id="attachment_655" align="aligncenter" width="400"]अवतरण समानार्थी शब्द | Avtaran Samanarthi Shabd Marathi | Avtaran Paryayvachi Shabd in Hindi Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

 

View Other UseFull Website :
 

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • अवतरण समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द अवतरण
 • अवतरण पर्यायवाची शब्द
 • अवतरण का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द अवतरण
 • अवतरण समानार्थी शब्द काय आहे?
 • अवतरण पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Avtaran Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Avtaran
 • Avtaran ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Avtaran
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post