शव समानार्थी शब्द | Shav Samanarthi Shabd Marathi | Shav Paryayvachi Shabd in Hindi

शव समानार्थी शब्द | Shav Samanarthi Shabd Marathi | Shav Paryayvachi Shabd in Hindi


शव समानार्थी शब्द | Shav samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत शव चा समानार्थी शब्द | Shav samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला शव समानार्थी शब्द मराठी ( शव समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे शव पर्यायवाची शब्द हिंदी ( शव पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Shav samanarthi Shabd Marathi व Shav Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया शव समानार्थी शब्द | Shav samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Shav | Alternative words for Shav | Shav Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]शव समानार्थी शब्द | Shav Samanarthi Shabd Marathi | Shav Paryayvachi Shabd in Hindi Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

शव समानार्थी शब्द | Shav samanarthi Shabd Marathi

शव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
 
उत्तर–
शव =मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर।

 

शव के पर्यायवाची शब्द | Shav Paryayvachi Shabd in Hindi

शव इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
 
उत्तर–
शव =मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर
 
शव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) शव
वाक्य- मी आज शव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
 
2) शव
वाक्य- मला शव हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
 
3) शव
वाक्य- मला शव हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

शव समानार्थी शब्द काय आहे? | शव पर्यायवाची शब्द क्या है?
 
[caption id="attachment_984" align="alignnone" width="1024"]शव समानार्थी शब्द | Shav Samanarthi Shabd Marathi | Shav Paryayvachi Shabd in Hindi Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

samanarthi shabd marathi

शव समानार्थी शब्द | Shav samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) शव समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- शव या शब्दाचा समानार्थी शब्द मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर। आहे.
 
प्रश्न 2) शव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- शव इस शब्द का पर्यायवाची शब्द मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर यह है.
 
प्रश्न 3) शव या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- शव या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर।.
 
प्रश्न 4) शव चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- शव चा समानार्थी शब्द मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर। आहे.
 
प्रश्न 5) शव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- शव या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर। हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
 
प्रश्न 6) शव का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- शव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 7) शव शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- शव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 8) शव शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- शव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 9) शव शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- शव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
Question 10) What is the synonym of Shav ?.
Answer- The synonym of Shav is मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर।.
 
Question 11) What is the synonym of the word Shav ?.
Answer- The word Shav is synonymous in the following way - मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर।.
 
Question 12) What is the alternative word for Shav ?.
Answer- Shav that many alternative words but mostly use मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर।
 
Question 13) What is the synonym of Shav in marathi?.
Answer- The synonym of Shav word in marathi is मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर।
 
Question 14) What is the synonym of Shav in Hindi?.
Answer- The synonym of Shav word in hindi is मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर
 
Question 15) Shav samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Shav che samanarthi Shabd मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर। ahe.

 
Question 16) Shav ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Shav ka paryayvachi shabd मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर hai.
 
Question 17) Shav ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Shav ya shabadacha samanarthi Shabd मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर। ahe.
 
Question 18) Shav ka paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Shav ka paryayvachi shabd मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर hai.
 
Question 19) Alternative word for Shav ?.
Answer- The alternative word is मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर।
 
Question 20) Shav similar words in marathi.
Answer- The similar words is मुर्दा, लाश, मिट्टी, लोथ, पर्थिव-शरीर।.
शव समानार्थी शब्द | Shav Samanarthi Shabd Marathi | Shav Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द शव | samanarthi Shabd Shav

 

आपण आजच्या या लेखामध्ये Shav samanarthi Shabd Marathi व Shav Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण शव या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण शव समानार्थी शब्द | Shav samanarthi Shabd Marathi व Shav Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले शव समानार्थी शब्द । Shav Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील शव पर्यायवाची शब्द हिंदी । Shav Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये शव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण शव या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण शव या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील शव पर्यायवाची शब्द हिंदी । Shav Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन शव समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Shav ka Paryayvachi shabd | Shav Samanarthi Shabd

[caption id="attachment_655" align="aligncenter" width="400"]शव समानार्थी शब्द | Shav Samanarthi Shabd Marathi | Shav Paryayvachi Shabd in Hindi Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

 

View Other UseFull Website :
 

Related searches :

Post a Comment

Previous Post Next Post