शक्ती समानार्थी शब्द | Shakti Samanarthi Shabd Marathi | Shakti Paryayvachi Shabd in Hindi

शक्ती समानार्थी शब्द | Shakti Samanarthi Shabd Marathi | Shakti Paryayvachi Shabd in Hindi


शक्ती समानार्थी शब्द | Shakti samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत शक्ती चा समानार्थी शब्द | Shakti samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला शक्ती समानार्थी शब्द मराठी ( शक्ती समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे शक्ती पर्यायवाची शब्द हिंदी ( शक्ती पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Shakti samanarthi Shabd Marathi व Shakti Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया शक्ती समानार्थी शब्द | Shakti samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Shakti | Alternative words for Shakti | Shakti Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]शक्ती समानार्थी शब्द | Shakti Samanarthi Shabd Marathi | Shakti Paryayvachi Shabd in Hindi Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

शक्ती समानार्थी शब्द | Shakti samanarthi Shabd Marathi

शक्ती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
 
उत्तर–
शक्ती =बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा

 

शक्ती के पर्यायवाची शब्द | Shakti Paryayvachi Shabd in Hindi

शक्ती इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
 
उत्तर–
शक्ती =बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा
 
शक्ती या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) शक्ती
वाक्य- मी आज शक्ती या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
 
2) शक्ती
वाक्य- मला शक्ती हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
 
3) शक्ती
वाक्य- मला शक्ती हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

शक्ती समानार्थी शब्द काय आहे? | शक्ती पर्यायवाची शब्द क्या है?
 
[caption id="attachment_984" align="alignnone" width="1024"]शक्ती समानार्थी शब्द | Shakti Samanarthi Shabd Marathi | Shakti Paryayvachi Shabd in Hindi Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

samanarthi shabd marathi

शक्ती समानार्थी शब्द | Shakti samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) शक्ती समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- शक्ती या शब्दाचा समानार्थी शब्द बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा आहे.
 
प्रश्न 2) शक्ती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- शक्ती इस शब्द का पर्यायवाची शब्द बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा यह है.
 
प्रश्न 3) शक्ती या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- शक्ती या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा.
 
प्रश्न 4) शक्ती चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- शक्ती चा समानार्थी शब्द बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा आहे.
 
प्रश्न 5) शक्ती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- शक्ती या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
 
प्रश्न 6) शक्ती का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- शक्ती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 7) शक्ती शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- शक्ती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 8) शक्ती शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- शक्ती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 9) शक्ती शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- शक्ती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
Question 10) What is the synonym of Shakti ?.
Answer- The synonym of Shakti is बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा.
 
Question 11) What is the synonym of the word Shakti ?.
Answer- The word Shakti is synonymous in the following way - बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा.
 
Question 12) What is the alternative word for Shakti ?.
Answer- Shakti that many alternative words but mostly use बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा
 
Question 13) What is the synonym of Shakti in marathi?.
Answer- The synonym of Shakti word in marathi is बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा
 
Question 14) What is the synonym of Shakti in Hindi?.
Answer- The synonym of Shakti word in hindi is बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा
 
Question 15) Shakti samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Shakti che samanarthi Shabd बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा ahe.

 
Question 16) Shakti ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Shakti ka paryayvachi shabd बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा hai.
 
Question 17) Shakti ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Shakti ya shabadacha samanarthi Shabd बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा ahe.
 
Question 18) Shakti ka paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Shakti ka paryayvachi shabd बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा hai.
 
Question 19) Alternative word for Shakti ?.
Answer- The alternative word is बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा
 
Question 20) Shakti similar words in marathi.
Answer- The similar words is बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा.
शक्ती समानार्थी शब्द | Shakti Samanarthi Shabd Marathi | Shakti Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द शक्ती | samanarthi Shabd Shakti

 

आपण आजच्या या लेखामध्ये Shakti samanarthi Shabd Marathi व Shakti Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण शक्ती या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण शक्ती समानार्थी शब्द | Shakti samanarthi Shabd Marathi व Shakti Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले शक्ती समानार्थी शब्द । Shakti Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील शक्ती पर्यायवाची शब्द हिंदी । Shakti Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये शक्ती या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण शक्ती या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण शक्ती या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील शक्ती पर्यायवाची शब्द हिंदी । Shakti Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन शक्ती समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Shakti ka Paryayvachi shabd | Shakti Samanarthi Shabd

[caption id="attachment_655" align="aligncenter" width="400"]शक्ती समानार्थी शब्द | Shakti Samanarthi Shabd Marathi | Shakti Paryayvachi Shabd in Hindi Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

 

View Other UseFull Website :
 

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • शक्ती समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द शक्ती
 • शक्ती पर्यायवाची शब्द
 • शक्ती का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द शक्ती
 • शक्ती समानार्थी शब्द काय आहे?
 • शक्ती पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Shakti Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Shakti
 • Shakti ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Shakti
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post