सिंह समानार्थी शब्द | Singh Samanarthi Shabd Marathi | Singh Paryayvachi Shabd in Hindi

सिंह समानार्थी शब्द | Singh Samanarthi Shabd Marathi | Singh Paryayvachi Shabd in Hindi


सिंह समानार्थी शब्द | Singh samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत सिंह चा समानार्थी शब्द | Singh samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला सिंह समानार्थी शब्द मराठी ( सिंह समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे सिंह पर्यायवाची शब्द हिंदी ( सिंह पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Singh samanarthi Shabd Marathi व Singh Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया सिंह समानार्थी शब्द | Singh samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Singh | Alternative words for Singh | Singh Aynonym in Marathi

सिंह समानार्थी शब्द | Singh Samanarthi Shabd Marathi | Singh Paryayvachi Shabd in Hindi सिंह समानार्थी शब्द | Singh Samanarthi Shabd Marathi | Singh Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

सिंह समानार्थी शब्द | Singh samanarthi Shabd Marathi

सिंह या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
 
उत्तर–
सिंह =वनराज, केसरी, मृगेंद्र

 

सिंह के पर्यायवाची शब्द | Singh Paryayvachi Shabd in Hindi

सिंह इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
 
उत्तर–
सिंह =हरि, केसरी, शेर, केशरी, मृगपति, पंचमुख, हृर्यक्ष, केहरी, मृगेन्द्र, मृगराज, पारीन्द्र, वनराज, कष्ठीरव, नाहर, पंचशिख, शैलाट, मीमविक्रम, मृगेन्द्र, सटांक, केशी, महावीर, इमारि, मृगारि, क्रव्याद, नखी, मानी, सारंग, शार्दूल, विक्रान्त, बहुबल, नखरायुघ, महावीर, ललित, पुण्डरीक, बबर
 
सिंह या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) सिंह
वाक्य- मी आज सिंह या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
 
2) सिंह
वाक्य- मला सिंह हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
 
3) सिंह
वाक्य- मला सिंह हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

सिंह समानार्थी शब्द काय आहे? | सिंह पर्यायवाची शब्द क्या है?
 
[caption id="attachment_984" align="alignnone" width="1024"]सिंह समानार्थी शब्द | Singh Samanarthi Shabd Marathi | Singh Paryayvachi Shabd in Hindi Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

samanarthi shabd marathi

सिंह समानार्थी शब्द | Singh samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) सिंह समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- सिंह या शब्दाचा समानार्थी शब्द वनराज, केसरी, मृगेंद्र आहे.
 
प्रश्न 2) सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- सिंह इस शब्द का पर्यायवाची शब्द हरि, केसरी, शेर, केशरी, मृगपति, पंचमुख, हृर्यक्ष, केहरी, मृगेन्द्र, मृगराज, पारीन्द्र, वनराज, कष्ठीरव, नाहर, पंचशिख, शैलाट, मीमविक्रम, मृगेन्द्र, सटांक, केशी, महावीर, इमारि, मृगारि, क्रव्याद, नखी, मानी, सारंग, शार्दूल, विक्रान्त, बहुबल, नखरायुघ, महावीर, ललित, पुण्डरीक, बबर यह है.
 
प्रश्न 3) सिंह या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- सिंह या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - वनराज, केसरी, मृगेंद्र.
 
प्रश्न 4) सिंह चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- सिंह चा समानार्थी शब्द वनराज, केसरी, मृगेंद्र आहे.
 
प्रश्न 5) सिंह या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- सिंह या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने वनराज, केसरी, मृगेंद्र हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
 
प्रश्न 6) सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- सिंह की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा हरि, केसरी, शेर, केशरी, मृगपति, पंचमुख, हृर्यक्ष, केहरी, मृगेन्द्र, मृगराज, पारीन्द्र, वनराज, कष्ठीरव, नाहर, पंचशिख, शैलाट, मीमविक्रम, मृगेन्द्र, सटांक, केशी, महावीर, इमारि, मृगारि, क्रव्याद, नखी, मानी, सारंग, शार्दूल, विक्रान्त, बहुबल, नखरायुघ, महावीर, ललित, पुण्डरीक, बबर इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 7) सिंह शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- सिंह की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा हरि, केसरी, शेर, केशरी, मृगपति, पंचमुख, हृर्यक्ष, केहरी, मृगेन्द्र, मृगराज, पारीन्द्र, वनराज, कष्ठीरव, नाहर, पंचशिख, शैलाट, मीमविक्रम, मृगेन्द्र, सटांक, केशी, महावीर, इमारि, मृगारि, क्रव्याद, नखी, मानी, सारंग, शार्दूल, विक्रान्त, बहुबल, नखरायुघ, महावीर, ललित, पुण्डरीक, बबर इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 8) सिंह शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- सिंह की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा हरि, केसरी, शेर, केशरी, मृगपति, पंचमुख, हृर्यक्ष, केहरी, मृगेन्द्र, मृगराज, पारीन्द्र, वनराज, कष्ठीरव, नाहर, पंचशिख, शैलाट, मीमविक्रम, मृगेन्द्र, सटांक, केशी, महावीर, इमारि, मृगारि, क्रव्याद, नखी, मानी, सारंग, शार्दूल, विक्रान्त, बहुबल, नखरायुघ, महावीर, ललित, पुण्डरीक, बबर इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 9) सिंह शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- सिंह की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा हरि, केसरी, शेर, केशरी, मृगपति, पंचमुख, हृर्यक्ष, केहरी, मृगेन्द्र, मृगराज, पारीन्द्र, वनराज, कष्ठीरव, नाहर, पंचशिख, शैलाट, मीमविक्रम, मृगेन्द्र, सटांक, केशी, महावीर, इमारि, मृगारि, क्रव्याद, नखी, मानी, सारंग, शार्दूल, विक्रान्त, बहुबल, नखरायुघ, महावीर, ललित, पुण्डरीक, बबर इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
Question 10) What is the synonym of Singh ?.
Answer- The synonym of Singh is वनराज, केसरी, मृगेंद्र.
 
Question 11) What is the synonym of the word Singh ?.
Answer- The word Singh is synonymous in the following way - वनराज, केसरी, मृगेंद्र.
 
Question 12) What is the alternative word for Singh ?.
Answer- Singh that many alternative words but mostly use वनराज, केसरी, मृगेंद्र
 
Question 13) What is the synonym of Singh in marathi?.
Answer- The synonym of Singh word in marathi is वनराज, केसरी, मृगेंद्र
 
Question 14) What is the synonym of Singh in Hindi?.
Answer- The synonym of Singh word in hindi is हरि, केसरी, शेर, केशरी, मृगपति, पंचमुख, हृर्यक्ष, केहरी, मृगेन्द्र, मृगराज, पारीन्द्र, वनराज, कष्ठीरव, नाहर, पंचशिख, शैलाट, मीमविक्रम, मृगेन्द्र, सटांक, केशी, महावीर, इमारि, मृगारि, क्रव्याद, नखी, मानी, सारंग, शार्दूल, विक्रान्त, बहुबल, नखरायुघ, महावीर, ललित, पुण्डरीक, बबर
 
Question 15) Singh samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Singh che samanarthi Shabd वनराज, केसरी, मृगेंद्र ahe.

 
Question 16) Singh ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Singh ka paryayvachi shabd हरि, केसरी, शेर, केशरी, मृगपति, पंचमुख, हृर्यक्ष, केहरी, मृगेन्द्र, मृगराज, पारीन्द्र, वनराज, कष्ठीरव, नाहर, पंचशिख, शैलाट, मीमविक्रम, मृगेन्द्र, सटांक, केशी, महावीर, इमारि, मृगारि, क्रव्याद, नखी, मानी, सारंग, शार्दूल, विक्रान्त, बहुबल, नखरायुघ, महावीर, ललित, पुण्डरीक, बबर hai.
 
Question 17) Singh ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Singh ya shabadacha samanarthi Shabd वनराज, केसरी, मृगेंद्र ahe.
 
Question 18) Singh ka paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Singh ka paryayvachi shabd हरि, केसरी, शेर, केशरी, मृगपति, पंचमुख, हृर्यक्ष, केहरी, मृगेन्द्र, मृगराज, पारीन्द्र, वनराज, कष्ठीरव, नाहर, पंचशिख, शैलाट, मीमविक्रम, मृगेन्द्र, सटांक, केशी, महावीर, इमारि, मृगारि, क्रव्याद, नखी, मानी, सारंग, शार्दूल, विक्रान्त, बहुबल, नखरायुघ, महावीर, ललित, पुण्डरीक, बबर hai.
 
Question 19) Alternative word for Singh ?.
Answer- The alternative word is वनराज, केसरी, मृगेंद्र
 
Question 20) Singh similar words in marathi.
Answer- The similar words is वनराज, केसरी, मृगेंद्र.
सिंह समानार्थी शब्द | Singh Samanarthi Shabd Marathi | Singh Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द सिंह | samanarthi Shabd Singh

 

आपण आजच्या या लेखामध्ये Singh samanarthi Shabd Marathi व Singh Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण सिंह या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण सिंह समानार्थी शब्द | Singh samanarthi Shabd Marathi व Singh Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले सिंह समानार्थी शब्द । Singh Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील सिंह पर्यायवाची शब्द हिंदी । Singh Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये सिंह या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण सिंह या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण सिंह या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील सिंह पर्यायवाची शब्द हिंदी । Singh Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन सिंह समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Singh ka Paryayvachi shabd | Singh Samanarthi Shabd

[caption id="attachment_655" align="aligncenter" width="400"]सिंह समानार्थी शब्द | Singh Samanarthi Shabd Marathi | Singh Paryayvachi Shabd in Hindi Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi[/caption]

 

View Other UseFull Website :
 

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • सिंह समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द सिंह
 • सिंह पर्यायवाची शब्द
 • सिंह का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द सिंह
 • सिंह समानार्थी शब्द काय आहे?
 • सिंह पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Singh Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Singh
 • Singh ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Singh
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post