आळशी समानार्थी शब्द | Aalashi Samanarthi Shabd Marathi | Aalashi Paryayvachi Shabd in Marathi

आळशी समानार्थी शब्द | Aalashi Samanarthi Shabd Marathi | Aalashi Paryayvachi Shabd in Marathi

आळशी समानार्थी शब्द | Aalashi samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत आळशी चा समानार्थी शब्द | Aalashi samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

आळशी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
आळशी =कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट

 

कारण आपल्याला आळशी समानार्थी शब्द मराठी ( आळशी समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे आळशी पर्यायवाची शब्द हिंदी ( आळशी पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Aalashi samanarthi Shabd Marathi व Aalashi Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया आळशी समानार्थी शब्द | Aalashi samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Aalashi | Alternative words for Aalashi | Aalashi Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]आळशी समानार्थी शब्द | Aalashi Samanarthi Shabd Marathi | Aalashi Paryayvachi Shabd in Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

आळशी समानार्थी शब्द | Aalashi samanarthi Shabd Marathi

आळशी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
आळशी =कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट

 

आळशी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) आळशी
वाक्य - मी आज आळशी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) आळशी
वाक्य - मला आळशी हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) आळशी
वाक्य - मला आळशी हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.


Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For आळशी समानार्थी शब्द | Aalashi samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) आळशी समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- आळशी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट आहे.

प्रश्न 2) आळशी शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- आळशी इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट यह है.

प्रश्न 3) आळशी या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- आळशी या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट.

प्रश्न 4) आळशी चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- आळशी चा समानार्थी शब्द कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट आहे.

प्रश्न 5) आळशी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- आळशी या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) आळशी का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- आळशी की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) आळशी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- आळशी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) आळशी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- आळशी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) आळशी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- आळशी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Aalashi ?.
Answer- The synonym of Aalashi is कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट.

Question 11) What is the synonym of the word Aalashi ?.
Answer- The word Aalashi is synonymous in the following way - कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट.

Question 12) What is the alternative word for Aalashi ?.
Answer- Aalashi that many alternative words but mostly use कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट.

Question 13) What is the synonym of Aalashi in marathi?.
Answer- The synonym of Aalashi word in marathi is कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट.

Question 14) What is the synonym of Aalashi ?.
Answer- The synonym of Aalashi word in Marathi is कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट.

Question 15) Aalashi samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Aalashi che samanarthi Shabd कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट ahe.

Question 16) Aalashi ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Aalashi ka paryayvachi shabd कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट hai.

Question 17) Aalashi ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Aalashi ya shabadacha samanarthi Shabd कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट ahe.

Question 18) Aalashi ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Aalashi ka paryayvachi shabd कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट hai.

Question 19) Alternative word for Aalashi ?.
Answer- The alternative word is कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट.

Question 20) Aalashi similar words in marathi.
Answer- The similar words is कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट.

समानार्थी शब्द आळशी | samanarthi Shabd Aalashi

आपण आजच्या या लेखामध्ये Aalashi samanarthi Shabd Marathi व Aalashi Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण आळशी या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण आळशी समानार्थी शब्द | Aalashi samanarthi Shabd Marathi व Aalashi Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले आळशी समानार्थी शब्द । Aalashi Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील आळशी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Aalashi Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये आळशी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण आळशी या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण आळशी या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील आळशी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Aalashi Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन आळशी समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Aalashi ka Paryayvachi shabd | Aalashi Samanarthi Shabd


Samanarthi Shabd In Marathi | आळशी समानार्थी शब्द | आळशी पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • आळशी समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द आळशी
 • आळशी पर्यायवाची शब्द
 • आळशी का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द आळशी
 • आळशी समानार्थी शब्द काय आहे?
 • आळशी मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Aalashi Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Aalashi
 • Aalashi ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Aalashi
 • news sidemap
 • post sidemap

 

Post a Comment

Previous Post Next Post