अंथरून समानार्थी शब्द | Aantharun Samanarthi Shabd Marathi | Aantharun Paryayvachi Shabd in Marathi

अंथरून समानार्थी शब्द | Aantharun Samanarthi Shabd Marathi | Aantharun Paryayvachi Shabd in Marathi

अंथरून समानार्थी शब्द | Aantharun samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत अंथरून चा समानार्थी शब्द | Aantharun samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

अंथरून या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
अंथरून =शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा.

 

कारण आपल्याला अंथरून समानार्थी शब्द मराठी ( अंथरून समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे अंथरून पर्यायवाची शब्द हिंदी ( अंथरून पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Aantharun samanarthi Shabd Marathi व Aantharun Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया अंथरून समानार्थी शब्द | Aantharun samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Aantharun | Alternative words for Aantharun | Aantharun Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]अंथरून समानार्थी शब्द | Aantharun Samanarthi Shabd Marathi | Aantharun Paryayvachi Shabd in Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

अंथरून समानार्थी शब्द | Aantharun samanarthi Shabd Marathi

अंथरून या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
अंथरून =शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा.

 

अंथरून या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) अंथरून
वाक्य - मी आज अंथरून या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) अंथरून
वाक्य - मला अंथरून हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) अंथरून
वाक्य - मला अंथरून हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

[caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="1024"] समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For अंथरून समानार्थी शब्द | Aantharun samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) अंथरून समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- अंथरून या शब्दाचा समानार्थी शब्द शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा. आहे.

प्रश्न 2) अंथरून शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- अंथरून इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा. यह है.

प्रश्न 3) अंथरून या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- अंथरून या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा..

प्रश्न 4) अंथरून चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- अंथरून चा समानार्थी शब्द शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा. आहे.

प्रश्न 5) अंथरून या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- अंथरून या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा. हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) अंथरून का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- अंथरून की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) अंथरून शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- अंथरून की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) अंथरून शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- अंथरून की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) अंथरून शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- अंथरून की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा. इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Aantharun ?.
Answer- The synonym of Aantharun is शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा..

Question 11) What is the synonym of the word Aantharun ?.
Answer- The word Aantharun is synonymous in the following way - शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा..

Question 12) What is the alternative word for Aantharun ?.
Answer- Aantharun that many alternative words but mostly use शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा..

Question 13) What is the synonym of Aantharun in marathi?.
Answer- The synonym of Aantharun word in marathi is शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा..

Question 14) What is the synonym of Aantharun ?.
Answer- The synonym of Aantharun word in Marathi is शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा..

Question 15) Aantharun samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Aantharun che samanarthi Shabd शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा. ahe.

Question 16) Aantharun ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Aantharun ka paryayvachi shabd शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा. hai.

Question 17) Aantharun ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Aantharun ya shabadacha samanarthi Shabd शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा. ahe.

Question 18) Aantharun ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Aantharun ka paryayvachi shabd शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा. hai.

Question 19) Alternative word for Aantharun ?.
Answer- The alternative word is शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा..

Question 20) Aantharun similar words in marathi.
Answer- The similar words is शय्या ,बिछाना, पथारी, बिस्तरा..

समानार्थी शब्द अंथरून | samanarthi Shabd Aantharun

आपण आजच्या या लेखामध्ये Aantharun samanarthi Shabd Marathi व Aantharun Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण अंथरून या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण अंथरून समानार्थी शब्द | Aantharun samanarthi Shabd Marathi व Aantharun Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले अंथरून समानार्थी शब्द । Aantharun Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील अंथरून पर्यायवाची शब्द हिंदी । Aantharun Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये अंथरून या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण अंथरून या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण अंथरून या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील अंथरून पर्यायवाची शब्द हिंदी । Aantharun Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन अंथरून समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Aantharun ka Paryayvachi shabd | Aantharun Samanarthi Shabd


Samanarthi Shabd In Marathi | अंथरून समानार्थी शब्द | अंथरून पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • अंथरून समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द अंथरून
 • अंथरून पर्यायवाची शब्द
 • अंथरून का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द अंथरून
 • अंथरून समानार्थी शब्द काय आहे?
 • अंथरून मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Aantharun Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Aantharun
 • Aantharun ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Aantharun
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post