आरोग्य समानार्थी शब्द | Aarogy Samanarthi Shabd Marathi | Aarogy Paryayvachi Shabd in Marathi

आरोग्य समानार्थी शब्द | Aarogy Samanarthi Shabd Marathi | Aarogy Paryayvachi Shabd in Marathi

आरोग्य समानार्थी शब्द | Aarogy samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत आरोग्य चा समानार्थी शब्द | Aarogy samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

आरोग्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
आरोग्य =eee

 

कारण आपल्याला आरोग्य समानार्थी शब्द मराठी ( आरोग्य समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे आरोग्य पर्यायवाची शब्द हिंदी ( आरोग्य पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Aarogy samanarthi Shabd Marathi व Aarogy Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया आरोग्य समानार्थी शब्द | Aarogy samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Aarogy | Alternative words for Aarogy | Aarogy Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]आरोग्य समानार्थी शब्द | Aarogy Samanarthi Shabd Marathi | Aarogy Paryayvachi Shabd in Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

आरोग्य समानार्थी शब्द | Aarogy samanarthi Shabd Marathi

आरोग्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
आरोग्य =eee

 

आरोग्य या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) आरोग्य
वाक्य - मी आज आरोग्य या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) आरोग्य
वाक्य - मला आरोग्य हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) आरोग्य
वाक्य - मला आरोग्य हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

[caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="1024"] समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For आरोग्य समानार्थी शब्द | Aarogy samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) आरोग्य समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- आरोग्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द eee आहे.

प्रश्न 2) आरोग्य शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- आरोग्य इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द eee यह है.

प्रश्न 3) आरोग्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- आरोग्य या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - eee.

प्रश्न 4) आरोग्य चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- आरोग्य चा समानार्थी शब्द eee आहे.

प्रश्न 5) आरोग्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- आरोग्य या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने eee हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) आरोग्य का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- आरोग्य की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा eee इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) आरोग्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- आरोग्य की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा eee इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) आरोग्य शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- आरोग्य की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा eee इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) आरोग्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- आरोग्य की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा eee इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Aarogy ?.
Answer- The synonym of Aarogy is eee.

Question 11) What is the synonym of the word Aarogy ?.
Answer- The word Aarogy is synonymous in the following way - eee.

Question 12) What is the alternative word for Aarogy ?.
Answer- Aarogy that many alternative words but mostly use eee.

Question 13) What is the synonym of Aarogy in marathi?.
Answer- The synonym of Aarogy word in marathi is eee.

Question 14) What is the synonym of Aarogy ?.
Answer- The synonym of Aarogy word in Marathi is eee.

Question 15) Aarogy samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Aarogy che samanarthi Shabd eee ahe.

Question 16) Aarogy ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Aarogy ka paryayvachi shabd eee hai.

Question 17) Aarogy ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Aarogy ya shabadacha samanarthi Shabd eee ahe.

Question 18) Aarogy ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Aarogy ka paryayvachi shabd eee hai.

Question 19) Alternative word for Aarogy ?.
Answer- The alternative word is eee.

Question 20) Aarogy similar words in marathi.
Answer- The similar words is eee.

समानार्थी शब्द आरोग्य | samanarthi Shabd Aarogy

आपण आजच्या या लेखामध्ये Aarogy samanarthi Shabd Marathi व Aarogy Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण आरोग्य या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण आरोग्य समानार्थी शब्द | Aarogy samanarthi Shabd Marathi व Aarogy Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले आरोग्य समानार्थी शब्द । Aarogy Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील आरोग्य पर्यायवाची शब्द हिंदी । Aarogy Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये आरोग्य या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण आरोग्य या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण आरोग्य या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील आरोग्य पर्यायवाची शब्द हिंदी । Aarogy Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन आरोग्य समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Aarogy ka Paryayvachi shabd | Aarogy Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | आरोग्य समानार्थी शब्द | आरोग्य पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • आरोग्य समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द आरोग्य
 • आरोग्य पर्यायवाची शब्द
 • आरोग्य का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द आरोग्य
 • आरोग्य समानार्थी शब्द काय आहे?
 • आरोग्य मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Aarogy Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Aarogy
 • Aarogy ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Aarogy
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post