आवाजमां समानार्थी शब्द | Aavajman Samanarthi Shabd Marathi | Aavajman Paryayvachi Shabd in Marathi

आवाजमां समानार्थी शब्द | Aavajman Samanarthi Shabd Marathi | Aavajman Paryayvachi Shabd in Marathi

आवाजमां समानार्थी शब्द | Aavajman samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत आवाजमां चा समानार्थी शब्द | Aavajman samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

आवाजमां या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
आवाजमां =आवाजात

 

कारण आपल्याला आवाजमां समानार्थी शब्द मराठी ( आवाजमां समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे आवाजमां पर्यायवाची शब्द हिंदी ( आवाजमां पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Aavajman samanarthi Shabd Marathi व Aavajman Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया आवाजमां समानार्थी शब्द | Aavajman samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Aavajman | Alternative words for Aavajman | Aavajman Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]आवाजमां समानार्थी शब्द | Aavajman Samanarthi Shabd Marathi | Aavajman Paryayvachi Shabd in Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

आवाजमां समानार्थी शब्द | Aavajman samanarthi Shabd Marathi

आवाजमां या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
आवाजमां =आवाजात

 

आवाजमां या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) आवाजमां
वाक्य - मी आज आवाजमां या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) आवाजमां
वाक्य - मला आवाजमां हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) आवाजमां
वाक्य - मला आवाजमां हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

[caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="1024"] समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For आवाजमां समानार्थी शब्द | Aavajman samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) आवाजमां समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- आवाजमां या शब्दाचा समानार्थी शब्द आवाजात आहे.

प्रश्न 2) आवाजमां शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- आवाजमां इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द आवाजात यह है.

प्रश्न 3) आवाजमां या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- आवाजमां या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - आवाजात.

प्रश्न 4) आवाजमां चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- आवाजमां चा समानार्थी शब्द आवाजात आहे.

प्रश्न 5) आवाजमां या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- आवाजमां या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने आवाजात हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) आवाजमां का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- आवाजमां की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा आवाजात इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) आवाजमां शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- आवाजमां की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा आवाजात इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) आवाजमां शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- आवाजमां की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा आवाजात इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) आवाजमां शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- आवाजमां की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा आवाजात इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Aavajman ?.
Answer- The synonym of Aavajman is आवाजात.

Question 11) What is the synonym of the word Aavajman ?.
Answer- The word Aavajman is synonymous in the following way - आवाजात.

Question 12) What is the alternative word for Aavajman ?.
Answer- Aavajman that many alternative words but mostly use आवाजात.

Question 13) What is the synonym of Aavajman in marathi?.
Answer- The synonym of Aavajman word in marathi is आवाजात.

Question 14) What is the synonym of Aavajman ?.
Answer- The synonym of Aavajman word in Marathi is आवाजात.

Question 15) Aavajman samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Aavajman che samanarthi Shabd आवाजात ahe.

Question 16) Aavajman ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Aavajman ka paryayvachi shabd आवाजात hai.

Question 17) Aavajman ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Aavajman ya shabadacha samanarthi Shabd आवाजात ahe.

Question 18) Aavajman ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Aavajman ka paryayvachi shabd आवाजात hai.

Question 19) Alternative word for Aavajman ?.
Answer- The alternative word is आवाजात.

Question 20) Aavajman similar words in marathi.
Answer- The similar words is आवाजात.

समानार्थी शब्द आवाजमां | samanarthi Shabd Aavajman

आपण आजच्या या लेखामध्ये Aavajman samanarthi Shabd Marathi व Aavajman Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण आवाजमां या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण आवाजमां समानार्थी शब्द | Aavajman samanarthi Shabd Marathi व Aavajman Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले आवाजमां समानार्थी शब्द । Aavajman Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील आवाजमां पर्यायवाची शब्द हिंदी । Aavajman Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये आवाजमां या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण आवाजमां या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण आवाजमां या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील आवाजमां पर्यायवाची शब्द हिंदी । Aavajman Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन आवाजमां समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Aavajman ka Paryayvachi shabd | Aavajman Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | आवाजमां समानार्थी शब्द | आवाजमां पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • आवाजमां समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द आवाजमां
 • आवाजमां पर्यायवाची शब्द
 • आवाजमां का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द आवाजमां
 • आवाजमां समानार्थी शब्द काय आहे?
 • आवाजमां मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Aavajman Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Aavajman
 • Aavajman ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Aavajman
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post