अंघोळ समानार्थी शब्द | Anghol Samanarthi Shabd Marathi | Anghol Paryayvachi Shabd in Marathi

अंघोळ समानार्थी शब्द | Anghol Samanarthi Shabd Marathi | Anghol Paryayvachi Shabd in Marathi

अंघोळ समानार्थी शब्द | Anghol samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत अंघोळ चा समानार्थी शब्द | Anghol samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

अंघोळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
अंघोळ =स्नान

 

कारण आपल्याला अंघोळ समानार्थी शब्द मराठी ( अंघोळ समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे अंघोळ पर्यायवाची शब्द हिंदी ( अंघोळ पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Anghol samanarthi Shabd Marathi व Anghol Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया अंघोळ समानार्थी शब्द | Anghol samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Anghol | Alternative words for Anghol | Anghol Aynonym in Marathi

अंघोळ समानार्थी शब्द | Anghol Samanarthi Shabd Marathi | Anghol Paryayvachi Shabd in Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

अंघोळ समानार्थी शब्द | Anghol samanarthi Shabd Marathi

अंघोळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
अंघोळ =स्नान

 

अंघोळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) अंघोळ
वाक्य - मी आज अंघोळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) अंघोळ
वाक्य - मला अंघोळ हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) अंघोळ
वाक्य - मला अंघोळ हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For अंघोळ समानार्थी शब्द | Anghol samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) अंघोळ समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- अंघोळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द स्नान आहे.

प्रश्न 2) अंघोळ शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- अंघोळ इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द स्नान यह है.

प्रश्न 3) अंघोळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- अंघोळ या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - स्नान.

प्रश्न 4) अंघोळ चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- अंघोळ चा समानार्थी शब्द स्नान आहे.

प्रश्न 5) अंघोळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- अंघोळ या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने स्नान हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) अंघोळ का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- अंघोळ की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा स्नान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) अंघोळ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- अंघोळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा स्नान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) अंघोळ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- अंघोळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा स्नान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) अंघोळ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- अंघोळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा स्नान इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Anghol ?.
Answer- The synonym of Anghol is स्नान.

Question 11) What is the synonym of the word Anghol ?.
Answer- The word Anghol is synonymous in the following way - स्नान.

Question 12) What is the alternative word for Anghol ?.
Answer- Anghol that many alternative words but mostly use स्नान.

Question 13) What is the synonym of Anghol in marathi?.
Answer- The synonym of Anghol word in marathi is स्नान.

Question 14) What is the synonym of Anghol ?.
Answer- The synonym of Anghol word in Marathi is स्नान.

Question 15) Anghol samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Anghol che samanarthi Shabd स्नान ahe.

Question 16) Anghol ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Anghol ka paryayvachi shabd स्नान hai.

Question 17) Anghol ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Anghol ya shabadacha samanarthi Shabd स्नान ahe.

Question 18) Anghol ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Anghol ka paryayvachi shabd स्नान hai.

Question 19) Alternative word for Anghol ?.
Answer- The alternative word is स्नान.

Question 20) Anghol similar words in marathi.
Answer- The similar words is स्नान.

समानार्थी शब्द अंघोळ | samanarthi Shabd Anghol

आपण आजच्या या लेखामध्ये Anghol samanarthi Shabd Marathi व Anghol Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण अंघोळ या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण अंघोळ समानार्थी शब्द | Anghol samanarthi Shabd Marathi व Anghol Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले अंघोळ समानार्थी शब्द । Anghol Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील अंघोळ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Anghol Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये अंघोळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण अंघोळ या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण अंघोळ या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील अंघोळ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Anghol Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन अंघोळ समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Anghol ka Paryayvachi shabd | Anghol Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | अंघोळ समानार्थी शब्द | अंघोळ पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • अंघोळ समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द अंघोळ
 • अंघोळ पर्यायवाची शब्द
 • अंघोळ का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द अंघोळ
 • अंघोळ समानार्थी शब्द काय आहे?
 • अंघोळ मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Anghol Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Anghol
 • Anghol ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Anghol
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post