अगत्य समानार्थी शब्द | Agatya Samanarthi Shabd Marathi | Agatya Paryayvachi Shabd in Marath

अगत्य समानार्थी शब्द | Agatya Samanarthi Shabd Marathi | Agatya Paryayvachi Shabd in Marathi

अगत्य समानार्थी शब्द | Agatya samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत अगत्य चा समानार्थी शब्द | Agatya samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

अगत्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
अगत्य =अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक.

 

कारण आपल्याला अगत्य समानार्थी शब्द मराठी ( अगत्य समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे अगत्य पर्यायवाची शब्द हिंदी ( अगत्य पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Agatya samanarthi Shabd Marathi व Agatya Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया अगत्य समानार्थी शब्द | Agatya samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Agatya | Alternative words for Agatya | Agatya Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]अगत्य समानार्थी शब्द | Agatya Samanarthi Shabd Marathi | Agatya Paryayvachi Shabd in Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

अगत्य समानार्थी शब्द | Agatya samanarthi Shabd Marathi

अगत्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
अगत्य =अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक.

 

अगत्य या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) अगत्य
वाक्य - मी आज अगत्य या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) अगत्य
वाक्य - मला अगत्य हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) अगत्य
वाक्य - मला अगत्य हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

[caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="1024"] समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For अगत्य समानार्थी शब्द | Agatya samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) अगत्य समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- अगत्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक. आहे.

प्रश्न 2) अगत्य शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- अगत्य इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक. यह है.

प्रश्न 3) अगत्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- अगत्य या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक..

प्रश्न 4) अगत्य चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- अगत्य चा समानार्थी शब्द अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक. आहे.

प्रश्न 5) अगत्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- अगत्य या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक. हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) अगत्य का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- अगत्य की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) अगत्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- अगत्य की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) अगत्य शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- अगत्य की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) अगत्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- अगत्य की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक. इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Agatya ?.
Answer- The synonym of Agatya is अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक..

Question 11) What is the synonym of the word Agatya ?.
Answer- The word Agatya is synonymous in the following way - अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक..

Question 12) What is the alternative word for Agatya ?.
Answer- Agatya that many alternative words but mostly use अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक..

Question 13) What is the synonym of Agatya in marathi?.
Answer- The synonym of Agatya word in marathi is अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक..

Question 14) What is the synonym of Agatya ?.
Answer- The synonym of Agatya word in Marathi is अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक..

Question 15) Agatya samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Agatya che samanarthi Shabd अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक. ahe.

Question 16) Agatya ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Agatya ka paryayvachi shabd अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक. hai.

Question 17) Agatya ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Agatya ya shabadacha samanarthi Shabd अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक. ahe.

Question 18) Agatya ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Agatya ka paryayvachi shabd अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक. hai.

Question 19) Alternative word for Agatya ?.
Answer- The alternative word is अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक..

Question 20) Agatya similar words in marathi.
Answer- The similar words is अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर, पोटतिडीक..

समानार्थी शब्द अगत्य | samanarthi Shabd Agatya

आपण आजच्या या लेखामध्ये Agatya samanarthi Shabd Marathi व Agatya Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण अगत्य या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण अगत्य समानार्थी शब्द | Agatya samanarthi Shabd Marathi व Agatya Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले अगत्य समानार्थी शब्द । Agatya Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील अगत्य पर्यायवाची शब्द हिंदी । Agatya Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये अगत्य या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण अगत्य या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण अगत्य या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील अगत्य पर्यायवाची शब्द हिंदी । Agatya Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन अगत्य समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Agatya ka Paryayvachi shabd | Agatya Samanarthi Shabd


Samanarthi Shabd In Marathi | अगत्य समानार्थी शब्द | अगत्य पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • अगत्य समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द अगत्य
 • अगत्य पर्यायवाची शब्द
 • अगत्य का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द अगत्य
 • अगत्य समानार्थी शब्द काय आहे?
 • अगत्य मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Agatya Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Agatya
 • Agatya ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Agatya
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post