ग्रंथ समानार्थी शब्द | Granth Samanarthi Shabd Marathi | Granth Paryayvachi Shabd in Marathi

ग्रंथ समानार्थी शब्द | Granth Samanarthi Shabd Marathi | Granth Paryayvachi Shabd in Marathi

ग्रंथ समानार्थी शब्द | Granth samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत ग्रंथ चा समानार्थी शब्द | Granth samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

ग्रंथ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
ग्रंथ =पुस्तक

 

कारण आपल्याला ग्रंथ समानार्थी शब्द मराठी ( ग्रंथ समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे ग्रंथ पर्यायवाची शब्द हिंदी ( ग्रंथ पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Granth samanarthi Shabd Marathi व Granth Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया ग्रंथ समानार्थी शब्द | Granth samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Granth | Alternative words for Granth | Granth Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

ग्रंथ समानार्थी शब्द | Granth samanarthi Shabd Marathi

ग्रंथ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
ग्रंथ =पुस्तक

 

ग्रंथ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) ग्रंथ
वाक्य - मी आज ग्रंथ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) ग्रंथ
वाक्य - मला ग्रंथ हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) ग्रंथ
वाक्य - मला ग्रंथ हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For ग्रंथ समानार्थी शब्द | Granth samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) ग्रंथ समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ग्रंथ या शब्दाचा समानार्थी शब्द पुस्तक आहे.

प्रश्न 2) ग्रंथ शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ग्रंथ इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द पुस्तक यह है.

प्रश्न 3) ग्रंथ या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ग्रंथ या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - पुस्तक.

प्रश्न 4) ग्रंथ चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- ग्रंथ चा समानार्थी शब्द पुस्तक आहे.

प्रश्न 5) ग्रंथ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- ग्रंथ या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने पुस्तक हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) ग्रंथ का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ग्रंथ की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पुस्तक इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) ग्रंथ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ग्रंथ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पुस्तक इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) ग्रंथ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- ग्रंथ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पुस्तक इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) ग्रंथ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ग्रंथ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा पुस्तक इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Granth ?.
Answer- The synonym of Granth is पुस्तक.

Question 11) What is the synonym of the word Granth ?.
Answer- The word Granth is synonymous in the following way - पुस्तक.

Question 12) What is the alternative word for Granth ?.
Answer- Granth that many alternative words but mostly use पुस्तक.

Question 13) What is the synonym of Granth in marathi?.
Answer- The synonym of Granth word in marathi is पुस्तक.

Question 14) What is the synonym of Granth ?.
Answer- The synonym of Granth word in Marathi is पुस्तक.

Question 15) Granth samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Granth che samanarthi Shabd पुस्तक ahe.

Question 16) Granth ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Granth ka paryayvachi shabd पुस्तक hai.

Question 17) Granth ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Granth ya shabadacha samanarthi Shabd पुस्तक ahe.

Question 18) Granth ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Granth ka paryayvachi shabd पुस्तक hai.

Question 19) Alternative word for Granth ?.
Answer- The alternative word is पुस्तक.

Question 20) Granth similar words in marathi.
Answer- The similar words is पुस्तक.

समानार्थी शब्द ग्रंथ | samanarthi Shabd Granth

आपण आजच्या या लेखामध्ये Granth samanarthi Shabd Marathi व Granth Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण ग्रंथ या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण ग्रंथ समानार्थी शब्द | Granth samanarthi Shabd Marathi व Granth Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले ग्रंथ समानार्थी शब्द । Granth Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील ग्रंथ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Granth Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये ग्रंथ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण ग्रंथ या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण ग्रंथ या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील ग्रंथ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Granth Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन ग्रंथ समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Granth ka Paryayvachi shabd | Granth Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | ग्रंथ समानार्थी शब्द | ग्रंथ पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • ग्रंथ समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द ग्रंथ
 • ग्रंथ पर्यायवाची शब्द
 • ग्रंथ का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द ग्रंथ
 • ग्रंथ समानार्थी शब्द काय आहे?
 • ग्रंथ मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Granth Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Granth
 • Granth ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Granth
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post