गबाळा समानार्थी शब्द | gabala Samanarthi Shabd Marathi | gabala Paryayvachi Shabd in Marathi

गबाळा समानार्थी शब्द | gabala Samanarthi Shabd Marathi | gabala Paryayvachi Shabd in Marathi

गबाळा समानार्थी शब्द | gabala samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गबाळा चा समानार्थी शब्द | gabala samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गबाळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गबाळा =बावळट, अजागळ, बावळा

 

कारण आपल्याला गबाळा समानार्थी शब्द मराठी ( गबाळा समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गबाळा पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गबाळा पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये gabala samanarthi Shabd Marathi व gabala Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गबाळा समानार्थी शब्द | gabala samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of gabala | Alternative words for gabala | gabala Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

गबाळा समानार्थी शब्द | gabala samanarthi Shabd Marathi

गबाळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गबाळा =बावळट, अजागळ, बावळा

 

गबाळा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गबाळा
वाक्य - मी आज गबाळा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गबाळा
वाक्य - मला गबाळा हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गबाळा
वाक्य - मला गबाळा हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गबाळा समानार्थी शब्द | gabala samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गबाळा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गबाळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द बावळट, अजागळ, बावळा आहे.

प्रश्न 2) गबाळा शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गबाळा इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द बावळट, अजागळ, बावळा यह है.

प्रश्न 3) गबाळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गबाळा या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - बावळट, अजागळ, बावळा.

प्रश्न 4) गबाळा चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गबाळा चा समानार्थी शब्द बावळट, अजागळ, बावळा आहे.

प्रश्न 5) गबाळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गबाळा या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने बावळट, अजागळ, बावळा हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गबाळा का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गबाळा की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बावळट, अजागळ, बावळा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गबाळा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गबाळा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बावळट, अजागळ, बावळा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गबाळा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गबाळा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बावळट, अजागळ, बावळा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गबाळा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गबाळा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा बावळट, अजागळ, बावळा इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of gabala ?.
Answer- The synonym of gabala is बावळट, अजागळ, बावळा.

Question 11) What is the synonym of the word gabala ?.
Answer- The word gabala is synonymous in the following way - बावळट, अजागळ, बावळा.

Question 12) What is the alternative word for gabala ?.
Answer- gabala that many alternative words but mostly use बावळट, अजागळ, बावळा.

Question 13) What is the synonym of gabala in marathi?.
Answer- The synonym of gabala word in marathi is बावळट, अजागळ, बावळा.

Question 14) What is the synonym of gabala ?.
Answer- The synonym of gabala word in Marathi is बावळट, अजागळ, बावळा.

Question 15) gabala samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- gabala che samanarthi Shabd बावळट, अजागळ, बावळा ahe.

Question 16) gabala ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- gabala ka paryayvachi shabd बावळट, अजागळ, बावळा hai.

Question 17) gabala ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- gabala ya shabadacha samanarthi Shabd बावळट, अजागळ, बावळा ahe.

Question 18) gabala ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- gabala ka paryayvachi shabd बावळट, अजागळ, बावळा hai.

Question 19) Alternative word for gabala ?.
Answer- The alternative word is बावळट, अजागळ, बावळा.

Question 20) gabala similar words in marathi.
Answer- The similar words is बावळट, अजागळ, बावळा.

समानार्थी शब्द गबाळा | samanarthi Shabd gabala

आपण आजच्या या लेखामध्ये gabala samanarthi Shabd Marathi व gabala Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गबाळा या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गबाळा समानार्थी शब्द | gabala samanarthi Shabd Marathi व gabala Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गबाळा समानार्थी शब्द । gabala Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गबाळा पर्यायवाची शब्द हिंदी । gabala Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गबाळा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गबाळा या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गबाळा या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गबाळा पर्यायवाची शब्द हिंदी । gabala Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गबाळा समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

gabala ka Paryayvachi shabd | gabala Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गबाळा समानार्थी शब्द | गबाळा पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गबाळा समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गबाळा
 • गबाळा पर्यायवाची शब्द
 • गबाळा का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गबाळा
 • गबाळा समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गबाळा मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • gabala Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd gabala
 • gabala ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd gabala
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post