गदारोळ समानार्थी शब्द | gadarol Samanarthi Shabd Marathi | gadarol Paryayvachi Shabd in Marathi

गदारोळ समानार्थी शब्द | gadarol Samanarthi Shabd Marathi | gadarol Paryayvachi Shabd in Marathi

गदारोळ समानार्थी शब्द | gadarol samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गदारोळ चा समानार्थी शब्द | gadarol samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गदारोळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गदारोळ =ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड

 

कारण आपल्याला गदारोळ समानार्थी शब्द मराठी ( गदारोळ समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गदारोळ पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गदारोळ पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये gadarol samanarthi Shabd Marathi व gadarol Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गदारोळ समानार्थी शब्द | gadarol samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of gadarol | Alternative words for gadarol | gadarol Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

गदारोळ समानार्थी शब्द | gadarol samanarthi Shabd Marathi

गदारोळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गदारोळ =ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड

 

गदारोळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गदारोळ
वाक्य - मी आज गदारोळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गदारोळ
वाक्य - मला गदारोळ हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गदारोळ
वाक्य - मला गदारोळ हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गदारोळ समानार्थी शब्द | gadarol samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गदारोळ समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गदारोळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड आहे.

प्रश्न 2) गदारोळ शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गदारोळ इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड यह है.

प्रश्न 3) गदारोळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गदारोळ या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड.

प्रश्न 4) गदारोळ चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गदारोळ चा समानार्थी शब्द ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड आहे.

प्रश्न 5) गदारोळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गदारोळ या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गदारोळ का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गदारोळ की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गदारोळ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गदारोळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गदारोळ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गदारोळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गदारोळ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गदारोळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of gadarol ?.
Answer- The synonym of gadarol is ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड.

Question 11) What is the synonym of the word gadarol ?.
Answer- The word gadarol is synonymous in the following way - ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड.

Question 12) What is the alternative word for gadarol ?.
Answer- gadarol that many alternative words but mostly use ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड.

Question 13) What is the synonym of gadarol in marathi?.
Answer- The synonym of gadarol word in marathi is ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड.

Question 14) What is the synonym of gadarol ?.
Answer- The synonym of gadarol word in Marathi is ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड.

Question 15) gadarol samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- gadarol che samanarthi Shabd ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड ahe.

Question 16) gadarol ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- gadarol ka paryayvachi shabd ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड hai.

Question 17) gadarol ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- gadarol ya shabadacha samanarthi Shabd ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड ahe.

Question 18) gadarol ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- gadarol ka paryayvachi shabd ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड hai.

Question 19) Alternative word for gadarol ?.
Answer- The alternative word is ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड.

Question 20) gadarol similar words in marathi.
Answer- The similar words is ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड.

समानार्थी शब्द गदारोळ | samanarthi Shabd gadarol

आपण आजच्या या लेखामध्ये gadarol samanarthi Shabd Marathi व gadarol Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गदारोळ या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गदारोळ समानार्थी शब्द | gadarol samanarthi Shabd Marathi व gadarol Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गदारोळ समानार्थी शब्द । gadarol Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गदारोळ पर्यायवाची शब्द हिंदी । gadarol Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गदारोळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गदारोळ या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गदारोळ या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गदारोळ पर्यायवाची शब्द हिंदी । gadarol Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गदारोळ समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

gadarol ka Paryayvachi shabd | gadarol Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गदारोळ समानार्थी शब्द | गदारोळ पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गदारोळ समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गदारोळ
 • गदारोळ पर्यायवाची शब्द
 • गदारोळ का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गदारोळ
 • गदारोळ समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गदारोळ मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • gadarol Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd gadarol
 • gadarol ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd gadarol
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post