गाणे समानार्थी शब्द | Gane Samanarthi Shabd Marathi | Gane Paryayvachi Shabd in Marathi

गाणे समानार्थी शब्द | Gane Samanarthi Shabd Marathi | Gane Paryayvachi Shabd in Marathi

गाणे समानार्थी शब्द | Gane samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गाणे चा समानार्थी शब्द | Gane samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गाणे या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गाणे =गीत, गान

 

कारण आपल्याला गाणे समानार्थी शब्द मराठी ( गाणे समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गाणे पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गाणे पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Gane samanarthi Shabd Marathi व Gane Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गाणे समानार्थी शब्द | Gane samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Gane | Alternative words for Gane | Gane Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

गाणे समानार्थी शब्द | Gane samanarthi Shabd Marathi

गाणे या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गाणे =गीत, गान

 

गाणे या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गाणे
वाक्य - मी आज गाणे या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गाणे
वाक्य - मला गाणे हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गाणे
वाक्य - मला गाणे हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गाणे समानार्थी शब्द | Gane samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गाणे समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गाणे या शब्दाचा समानार्थी शब्द गीत, गान आहे.

प्रश्न 2) गाणे शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गाणे इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द गीत, गान यह है.

प्रश्न 3) गाणे या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गाणे या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - गीत, गान.

प्रश्न 4) गाणे चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गाणे चा समानार्थी शब्द गीत, गान आहे.

प्रश्न 5) गाणे या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गाणे या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने गीत, गान हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गाणे का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गाणे की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गीत, गान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गाणे शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गाणे की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गीत, गान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गाणे शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गाणे की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गीत, गान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गाणे शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गाणे की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गीत, गान इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Gane ?.
Answer- The synonym of Gane is गीत, गान.

Question 11) What is the synonym of the word Gane ?.
Answer- The word Gane is synonymous in the following way - गीत, गान.

Question 12) What is the alternative word for Gane ?.
Answer- Gane that many alternative words but mostly use गीत, गान.

Question 13) What is the synonym of Gane in marathi?.
Answer- The synonym of Gane word in marathi is गीत, गान.

Question 14) What is the synonym of Gane ?.
Answer- The synonym of Gane word in Marathi is गीत, गान.

Question 15) Gane samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Gane che samanarthi Shabd गीत, गान ahe.

Question 16) Gane ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Gane ka paryayvachi shabd गीत, गान hai.

Question 17) Gane ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Gane ya shabadacha samanarthi Shabd गीत, गान ahe.

Question 18) Gane ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Gane ka paryayvachi shabd गीत, गान hai.

Question 19) Alternative word for Gane ?.
Answer- The alternative word is गीत, गान.

Question 20) Gane similar words in marathi.
Answer- The similar words is गीत, गान.

समानार्थी शब्द गाणे | samanarthi Shabd Gane

आपण आजच्या या लेखामध्ये Gane samanarthi Shabd Marathi व Gane Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गाणे या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गाणे समानार्थी शब्द | Gane samanarthi Shabd Marathi व Gane Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गाणे समानार्थी शब्द । Gane Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गाणे पर्यायवाची शब्द हिंदी । Gane Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गाणे या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गाणे या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गाणे या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गाणे पर्यायवाची शब्द हिंदी । Gane Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गाणे समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Gane ka Paryayvachi shabd | Gane Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गाणे समानार्थी शब्द | गाणे पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गाणे समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गाणे
 • गाणे पर्यायवाची शब्द
 • गाणे का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गाणे
 • गाणे समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गाणे मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Gane Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Gane
 • Gane ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Gane
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post