गनीम समानार्थी शब्द | ganim Samanarthi Shabd Marathi | ganim Paryayvachi Shabd in Marathi

गनीम समानार्थी शब्द | ganim Samanarthi Shabd Marathi | ganim Paryayvachi Shabd in Marathi

गनीम समानार्थी शब्द | ganim samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गनीम चा समानार्थी शब्द | ganim samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गनीम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गनीम =शत्रु

 

कारण आपल्याला गनीम समानार्थी शब्द मराठी ( गनीम समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गनीम पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गनीम पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये ganim samanarthi Shabd Marathi व ganim Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गनीम समानार्थी शब्द | ganim samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of ganim | Alternative words for ganim | ganim Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

गनीम समानार्थी शब्द | ganim samanarthi Shabd Marathi

गनीम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गनीम =शत्रु

 

गनीम या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गनीम
वाक्य - मी आज गनीम या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गनीम
वाक्य - मला गनीम हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गनीम
वाक्य - मला गनीम हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गनीम समानार्थी शब्द | ganim samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गनीम समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गनीम या शब्दाचा समानार्थी शब्द शत्रु आहे.

प्रश्न 2) गनीम शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गनीम इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द शत्रु यह है.

प्रश्न 3) गनीम या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गनीम या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - शत्रु.

प्रश्न 4) गनीम चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गनीम चा समानार्थी शब्द शत्रु आहे.

प्रश्न 5) गनीम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गनीम या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने शत्रु हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गनीम का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गनीम की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शत्रु इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गनीम शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गनीम की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शत्रु इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गनीम शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गनीम की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शत्रु इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गनीम शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गनीम की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शत्रु इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of ganim ?.
Answer- The synonym of ganim is शत्रु.

Question 11) What is the synonym of the word ganim ?.
Answer- The word ganim is synonymous in the following way - शत्रु.

Question 12) What is the alternative word for ganim ?.
Answer- ganim that many alternative words but mostly use शत्रु.

Question 13) What is the synonym of ganim in marathi?.
Answer- The synonym of ganim word in marathi is शत्रु.

Question 14) What is the synonym of ganim ?.
Answer- The synonym of ganim word in Marathi is शत्रु.

Question 15) ganim samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- ganim che samanarthi Shabd शत्रु ahe.

Question 16) ganim ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- ganim ka paryayvachi shabd शत्रु hai.

Question 17) ganim ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- ganim ya shabadacha samanarthi Shabd शत्रु ahe.

Question 18) ganim ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- ganim ka paryayvachi shabd शत्रु hai.

Question 19) Alternative word for ganim ?.
Answer- The alternative word is शत्रु.

Question 20) ganim similar words in marathi.
Answer- The similar words is शत्रु.

समानार्थी शब्द गनीम | samanarthi Shabd ganim

आपण आजच्या या लेखामध्ये ganim samanarthi Shabd Marathi व ganim Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गनीम या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गनीम समानार्थी शब्द | ganim samanarthi Shabd Marathi व ganim Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गनीम समानार्थी शब्द । ganim Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गनीम पर्यायवाची शब्द हिंदी । ganim Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गनीम या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गनीम या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गनीम या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गनीम पर्यायवाची शब्द हिंदी । ganim Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गनीम समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

ganim ka Paryayvachi shabd | ganim Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गनीम समानार्थी शब्द | गनीम पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गनीम समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गनीम
 • गनीम पर्यायवाची शब्द
 • गनीम का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गनीम
 • गनीम समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गनीम मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • ganim Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd ganim
 • ganim ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd ganim
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post