गाव समानार्थी शब्द | Gao Samanarthi Shabd Marathi | Gao Paryayvachi Shabd in Marathi

गाव समानार्थी शब्द | Gao Samanarthi Shabd Marathi | Gao Paryayvachi Shabd in Marathi

गाव समानार्थी शब्द | Gao samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गाव चा समानार्थी शब्द | Gao samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गाव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गाव =ग्राम,खेडे

 

कारण आपल्याला गाव समानार्थी शब्द मराठी ( गाव समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गाव पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गाव पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Gao samanarthi Shabd Marathi व Gao Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गाव समानार्थी शब्द | Gao samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Gao | Alternative words for Gao | Gao Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

गाव समानार्थी शब्द | Gao samanarthi Shabd Marathi

गाव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गाव =ग्राम,खेडे

 

गाव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गाव
वाक्य - मी आज गाव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गाव
वाक्य - मला गाव हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गाव
वाक्य - मला गाव हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गाव समानार्थी शब्द | Gao samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गाव समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गाव या शब्दाचा समानार्थी शब्द ग्राम,खेडे आहे.

प्रश्न 2) गाव शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गाव इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द ग्राम,खेडे यह है.

प्रश्न 3) गाव या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गाव या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - ग्राम,खेडे.

प्रश्न 4) गाव चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गाव चा समानार्थी शब्द ग्राम,खेडे आहे.

प्रश्न 5) गाव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गाव या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने ग्राम,खेडे हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गाव का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गाव की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा ग्राम,खेडे इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गाव शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गाव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा ग्राम,खेडे इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गाव शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गाव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा ग्राम,खेडे इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गाव शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गाव की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा ग्राम,खेडे इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Gao ?.
Answer- The synonym of Gao is ग्राम,खेडे.

Question 11) What is the synonym of the word Gao ?.
Answer- The word Gao is synonymous in the following way - ग्राम,खेडे.

Question 12) What is the alternative word for Gao ?.
Answer- Gao that many alternative words but mostly use ग्राम,खेडे.

Question 13) What is the synonym of Gao in marathi?.
Answer- The synonym of Gao word in marathi is ग्राम,खेडे.

Question 14) What is the synonym of Gao ?.
Answer- The synonym of Gao word in Marathi is ग्राम,खेडे.

Question 15) Gao samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Gao che samanarthi Shabd ग्राम,खेडे ahe.

Question 16) Gao ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Gao ka paryayvachi shabd ग्राम,खेडे hai.

Question 17) Gao ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Gao ya shabadacha samanarthi Shabd ग्राम,खेडे ahe.

Question 18) Gao ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Gao ka paryayvachi shabd ग्राम,खेडे hai.

Question 19) Alternative word for Gao ?.
Answer- The alternative word is ग्राम,खेडे.

Question 20) Gao similar words in marathi.
Answer- The similar words is ग्राम,खेडे.

समानार्थी शब्द गाव | samanarthi Shabd Gao

आपण आजच्या या लेखामध्ये Gao samanarthi Shabd Marathi व Gao Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गाव या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गाव समानार्थी शब्द | Gao samanarthi Shabd Marathi व Gao Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गाव समानार्थी शब्द । Gao Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गाव पर्यायवाची शब्द हिंदी । Gao Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गाव या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गाव या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गाव या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गाव पर्यायवाची शब्द हिंदी । Gao Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गाव समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Gao ka Paryayvachi shabd | Gao Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गाव समानार्थी शब्द | गाव पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गाव समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गाव
 • गाव पर्यायवाची शब्द
 • गाव का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गाव
 • गाव समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गाव मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Gao Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Gao
 • Gao ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Gao
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post