गस्त समानार्थी शब्द | Gast Samanarthi Shabd Marathi | Gast Paryayvachi Shabd in Marathi

गस्त समानार्थी शब्द | Gast Samanarthi Shabd Marathi | Gast Paryayvachi Shabd in Marathi

गस्त समानार्थी शब्द | Gast samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गस्त चा समानार्थी शब्द | Gast samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गस्त या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गस्त =राखण, रखवाली, पहारा

 

कारण आपल्याला गस्त समानार्थी शब्द मराठी ( गस्त समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गस्त पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गस्त पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Gast samanarthi Shabd Marathi व Gast Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गस्त समानार्थी शब्द | Gast samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Gast | Alternative words for Gast | Gast Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

गस्त समानार्थी शब्द | Gast samanarthi Shabd Marathi

गस्त या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गस्त =राखण, रखवाली, पहारा

 

गस्त या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गस्त
वाक्य - मी आज गस्त या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गस्त
वाक्य - मला गस्त हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गस्त
वाक्य - मला गस्त हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गस्त समानार्थी शब्द | Gast samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गस्त समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गस्त या शब्दाचा समानार्थी शब्द राखण, रखवाली, पहारा आहे.

प्रश्न 2) गस्त शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गस्त इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द राखण, रखवाली, पहारा यह है.

प्रश्न 3) गस्त या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गस्त या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - राखण, रखवाली, पहारा.

प्रश्न 4) गस्त चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गस्त चा समानार्थी शब्द राखण, रखवाली, पहारा आहे.

प्रश्न 5) गस्त या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गस्त या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने राखण, रखवाली, पहारा हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गस्त का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गस्त की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा राखण, रखवाली, पहारा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गस्त शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गस्त की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा राखण, रखवाली, पहारा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गस्त शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गस्त की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा राखण, रखवाली, पहारा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गस्त शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गस्त की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा राखण, रखवाली, पहारा इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Gast ?.
Answer- The synonym of Gast is राखण, रखवाली, पहारा.

Question 11) What is the synonym of the word Gast ?.
Answer- The word Gast is synonymous in the following way - राखण, रखवाली, पहारा.

Question 12) What is the alternative word for Gast ?.
Answer- Gast that many alternative words but mostly use राखण, रखवाली, पहारा.

Question 13) What is the synonym of Gast in marathi?.
Answer- The synonym of Gast word in marathi is राखण, रखवाली, पहारा.

Question 14) What is the synonym of Gast ?.
Answer- The synonym of Gast word in Marathi is राखण, रखवाली, पहारा.

Question 15) Gast samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Gast che samanarthi Shabd राखण, रखवाली, पहारा ahe.

Question 16) Gast ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Gast ka paryayvachi shabd राखण, रखवाली, पहारा hai.

Question 17) Gast ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Gast ya shabadacha samanarthi Shabd राखण, रखवाली, पहारा ahe.

Question 18) Gast ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Gast ka paryayvachi shabd राखण, रखवाली, पहारा hai.

Question 19) Alternative word for Gast ?.
Answer- The alternative word is राखण, रखवाली, पहारा.

Question 20) Gast similar words in marathi.
Answer- The similar words is राखण, रखवाली, पहारा.

समानार्थी शब्द गस्त | samanarthi Shabd Gast

आपण आजच्या या लेखामध्ये Gast samanarthi Shabd Marathi व Gast Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गस्त या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गस्त समानार्थी शब्द | Gast samanarthi Shabd Marathi व Gast Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गस्त समानार्थी शब्द । Gast Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गस्त पर्यायवाची शब्द हिंदी । Gast Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गस्त या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गस्त या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गस्त या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गस्त पर्यायवाची शब्द हिंदी । Gast Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गस्त समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Gast ka Paryayvachi shabd | Gast Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गस्त समानार्थी शब्द | गस्त पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गस्त समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गस्त
 • गस्त पर्यायवाची शब्द
 • गस्त का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गस्त
 • गस्त समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गस्त मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Gast Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Gast
 • Gast ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Gast
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post