गवत समानार्थी शब्द | Gawat Samanarthi Shabd Marathi | Gawat Paryayvachi Shabd in Marathi

गवत समानार्थी शब्द | Gawat Samanarthi Shabd Marathi | Gawat Paryayvachi Shabd in Marathi

गवत समानार्थी शब्द | Gawat samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गवत चा समानार्थी शब्द | Gawat samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गवत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गवत =तृण

 

कारण आपल्याला गवत समानार्थी शब्द मराठी ( गवत समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गवत पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गवत पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Gawat samanarthi Shabd Marathi व Gawat Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गवत समानार्थी शब्द | Gawat samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Gawat | Alternative words for Gawat | Gawat Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

गवत समानार्थी शब्द | Gawat samanarthi Shabd Marathi

गवत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गवत =तृण

 

गवत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गवत
वाक्य - मी आज गवत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गवत
वाक्य - मला गवत हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गवत
वाक्य - मला गवत हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गवत समानार्थी शब्द | Gawat samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गवत समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गवत या शब्दाचा समानार्थी शब्द तृण आहे.

प्रश्न 2) गवत शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गवत इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द तृण यह है.

प्रश्न 3) गवत या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गवत या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - तृण.

प्रश्न 4) गवत चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गवत चा समानार्थी शब्द तृण आहे.

प्रश्न 5) गवत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गवत या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने तृण हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गवत का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गवत की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तृण इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गवत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गवत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तृण इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गवत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गवत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तृण इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गवत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गवत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तृण इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Gawat ?.
Answer- The synonym of Gawat is तृण.

Question 11) What is the synonym of the word Gawat ?.
Answer- The word Gawat is synonymous in the following way - तृण.

Question 12) What is the alternative word for Gawat ?.
Answer- Gawat that many alternative words but mostly use तृण.

Question 13) What is the synonym of Gawat in marathi?.
Answer- The synonym of Gawat word in marathi is तृण.

Question 14) What is the synonym of Gawat ?.
Answer- The synonym of Gawat word in Marathi is तृण.

Question 15) Gawat samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Gawat che samanarthi Shabd तृण ahe.

Question 16) Gawat ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Gawat ka paryayvachi shabd तृण hai.

Question 17) Gawat ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Gawat ya shabadacha samanarthi Shabd तृण ahe.

Question 18) Gawat ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Gawat ka paryayvachi shabd तृण hai.

Question 19) Alternative word for Gawat ?.
Answer- The alternative word is तृण.

Question 20) Gawat similar words in marathi.
Answer- The similar words is तृण.

समानार्थी शब्द गवत | samanarthi Shabd Gawat

आपण आजच्या या लेखामध्ये Gawat samanarthi Shabd Marathi व Gawat Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गवत या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गवत समानार्थी शब्द | Gawat samanarthi Shabd Marathi व Gawat Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गवत समानार्थी शब्द । Gawat Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गवत पर्यायवाची शब्द हिंदी । Gawat Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गवत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गवत या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गवत या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गवत पर्यायवाची शब्द हिंदी । Gawat Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गवत समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Gawat ka Paryayvachi shabd | Gawat Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गवत समानार्थी शब्द | गवत पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गवत समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गवत
 • गवत पर्यायवाची शब्द
 • गवत का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गवत
 • गवत समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गवत मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Gawat Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Gawat
 • Gawat ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Gawat
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post