गाय समानार्थी शब्द | Gay Samanarthi Shabd Marathi | Gay Paryayvachi Shabd in Marathi

गाय समानार्थी शब्द | Gay Samanarthi Shabd Marathi | Gay Paryayvachi Shabd in Marathi

गाय समानार्थी शब्द | Gay samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गाय चा समानार्थी शब्द | Gay samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गाय =धेनू, गोमाता

 

कारण आपल्याला गाय समानार्थी शब्द मराठी ( गाय समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गाय पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गाय पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Gay samanarthi Shabd Marathi व Gay Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गाय समानार्थी शब्द | Gay samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Gay | Alternative words for Gay | Gay Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

गाय समानार्थी शब्द | Gay samanarthi Shabd Marathi

गाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गाय =धेनू, गोमाता

 

गाय या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गाय
वाक्य - मी आज गाय या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गाय
वाक्य - मला गाय हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गाय
वाक्य - मला गाय हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गाय समानार्थी शब्द | Gay samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गाय समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द धेनू, गोमाता आहे.

प्रश्न 2) गाय शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गाय इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द धेनू, गोमाता यह है.

प्रश्न 3) गाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गाय या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - धेनू, गोमाता.

प्रश्न 4) गाय चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गाय चा समानार्थी शब्द धेनू, गोमाता आहे.

प्रश्न 5) गाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गाय या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने धेनू, गोमाता हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गाय का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गाय की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा धेनू, गोमाता इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गाय शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गाय की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा धेनू, गोमाता इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गाय शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गाय की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा धेनू, गोमाता इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गाय शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गाय की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा धेनू, गोमाता इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Gay ?.
Answer- The synonym of Gay is धेनू, गोमाता.

Question 11) What is the synonym of the word Gay ?.
Answer- The word Gay is synonymous in the following way - धेनू, गोमाता.

Question 12) What is the alternative word for Gay ?.
Answer- Gay that many alternative words but mostly use धेनू, गोमाता.

Question 13) What is the synonym of Gay in marathi?.
Answer- The synonym of Gay word in marathi is धेनू, गोमाता.

Question 14) What is the synonym of Gay ?.
Answer- The synonym of Gay word in Marathi is धेनू, गोमाता.

Question 15) Gay samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Gay che samanarthi Shabd धेनू, गोमाता ahe.

Question 16) Gay ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Gay ka paryayvachi shabd धेनू, गोमाता hai.

Question 17) Gay ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Gay ya shabadacha samanarthi Shabd धेनू, गोमाता ahe.

Question 18) Gay ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Gay ka paryayvachi shabd धेनू, गोमाता hai.

Question 19) Alternative word for Gay ?.
Answer- The alternative word is धेनू, गोमाता.

Question 20) Gay similar words in marathi.
Answer- The similar words is धेनू, गोमाता.

समानार्थी शब्द गाय | samanarthi Shabd Gay

आपण आजच्या या लेखामध्ये Gay samanarthi Shabd Marathi व Gay Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गाय या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गाय समानार्थी शब्द | Gay samanarthi Shabd Marathi व Gay Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गाय समानार्थी शब्द । Gay Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गाय पर्यायवाची शब्द हिंदी । Gay Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गाय या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गाय या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गाय या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गाय पर्यायवाची शब्द हिंदी । Gay Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गाय समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Gay ka Paryayvachi shabd | Gay Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गाय समानार्थी शब्द | गाय पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गाय समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गाय
 • गाय पर्यायवाची शब्द
 • गाय का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गाय
 • गाय समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गाय मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Gay Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Gay
 • Gay ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Gay
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post