गीत समानार्थी शब्द | Geet Samanarthi Shabd Marathi | Geet Paryayvachi Shabd in Marathi

गीत समानार्थी शब्द | Geet Samanarthi Shabd Marathi | Geet Paryayvachi Shabd in Marathi

गीत समानार्थी शब्द | Geet samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गीत चा समानार्थी शब्द | Geet samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गीत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गीत =गाणे, कवन, पद

 

कारण आपल्याला गीत समानार्थी शब्द मराठी ( गीत समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गीत पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गीत पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Geet samanarthi Shabd Marathi व Geet Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गीत समानार्थी शब्द | Geet samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Geet | Alternative words for Geet | Geet Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

गीत समानार्थी शब्द | Geet samanarthi Shabd Marathi

गीत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गीत =गाणे, कवन, पद

 

गीत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गीत
वाक्य - मी आज गीत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गीत
वाक्य - मला गीत हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गीत
वाक्य - मला गीत हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गीत समानार्थी शब्द | Geet samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गीत समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गीत या शब्दाचा समानार्थी शब्द गाणे, कवन, पद आहे.

प्रश्न 2) गीत शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गीत इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द गाणे, कवन, पद यह है.

प्रश्न 3) गीत या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गीत या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - गाणे, कवन, पद.

प्रश्न 4) गीत चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गीत चा समानार्थी शब्द गाणे, कवन, पद आहे.

प्रश्न 5) गीत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गीत या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने गाणे, कवन, पद हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गीत का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गीत की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गाणे, कवन, पद इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गीत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गीत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गाणे, कवन, पद इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गीत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गीत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गाणे, कवन, पद इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गीत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गीत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा गाणे, कवन, पद इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Geet ?.
Answer- The synonym of Geet is गाणे, कवन, पद.

Question 11) What is the synonym of the word Geet ?.
Answer- The word Geet is synonymous in the following way - गाणे, कवन, पद.

Question 12) What is the alternative word for Geet ?.
Answer- Geet that many alternative words but mostly use गाणे, कवन, पद.

Question 13) What is the synonym of Geet in marathi?.
Answer- The synonym of Geet word in marathi is गाणे, कवन, पद.

Question 14) What is the synonym of Geet ?.
Answer- The synonym of Geet word in Marathi is गाणे, कवन, पद.

Question 15) Geet samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Geet che samanarthi Shabd गाणे, कवन, पद ahe.

Question 16) Geet ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Geet ka paryayvachi shabd गाणे, कवन, पद hai.

Question 17) Geet ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Geet ya shabadacha samanarthi Shabd गाणे, कवन, पद ahe.

Question 18) Geet ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Geet ka paryayvachi shabd गाणे, कवन, पद hai.

Question 19) Alternative word for Geet ?.
Answer- The alternative word is गाणे, कवन, पद.

Question 20) Geet similar words in marathi.
Answer- The similar words is गाणे, कवन, पद.

समानार्थी शब्द गीत | samanarthi Shabd Geet

आपण आजच्या या लेखामध्ये Geet samanarthi Shabd Marathi व Geet Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गीत या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गीत समानार्थी शब्द | Geet samanarthi Shabd Marathi व Geet Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गीत समानार्थी शब्द । Geet Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गीत पर्यायवाची शब्द हिंदी । Geet Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गीत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गीत या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गीत या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गीत पर्यायवाची शब्द हिंदी । Geet Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गीत समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Geet ka Paryayvachi shabd | Geet Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गीत समानार्थी शब्द | गीत पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गीत समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गीत
 • गीत पर्यायवाची शब्द
 • गीत का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गीत
 • गीत समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गीत मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Geet Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Geet
 • Geet ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Geet
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post