गोड समानार्थी शब्द | God Samanarthi Shabd Marathi | God Paryayvachi Shabd in Marathi

गोड समानार्थी शब्द | God Samanarthi Shabd Marathi | God Paryayvachi Shabd in Marathi

गोड समानार्थी शब्द | God samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गोड चा समानार्थी शब्द | God samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गोड या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गोड =मधुर

 

कारण आपल्याला गोड समानार्थी शब्द मराठी ( गोड समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गोड पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गोड पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये God samanarthi Shabd Marathi व God Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गोड समानार्थी शब्द | God samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of God | Alternative words for God | God Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

गोड समानार्थी शब्द | God samanarthi Shabd Marathi

गोड या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गोड =मधुर

 

गोड या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गोड
वाक्य - मी आज गोड या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गोड
वाक्य - मला गोड हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गोड
वाक्य - मला गोड हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गोड समानार्थी शब्द | God samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गोड समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गोड या शब्दाचा समानार्थी शब्द मधुर आहे.

प्रश्न 2) गोड शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गोड इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द मधुर यह है.

प्रश्न 3) गोड या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गोड या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - मधुर.

प्रश्न 4) गोड चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गोड चा समानार्थी शब्द मधुर आहे.

प्रश्न 5) गोड या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गोड या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने मधुर हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गोड का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गोड की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मधुर इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गोड शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गोड की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मधुर इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गोड शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गोड की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मधुर इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गोड शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गोड की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा मधुर इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of God ?.
Answer- The synonym of God is मधुर.

Question 11) What is the synonym of the word God ?.
Answer- The word God is synonymous in the following way - मधुर.

Question 12) What is the alternative word for God ?.
Answer- God that many alternative words but mostly use मधुर.

Question 13) What is the synonym of God in marathi?.
Answer- The synonym of God word in marathi is मधुर.

Question 14) What is the synonym of God ?.
Answer- The synonym of God word in Marathi is मधुर.

Question 15) God samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- God che samanarthi Shabd मधुर ahe.

Question 16) God ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- God ka paryayvachi shabd मधुर hai.

Question 17) God ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- God ya shabadacha samanarthi Shabd मधुर ahe.

Question 18) God ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- God ka paryayvachi shabd मधुर hai.

Question 19) Alternative word for God ?.
Answer- The alternative word is मधुर.

Question 20) God similar words in marathi.
Answer- The similar words is मधुर.

समानार्थी शब्द गोड | samanarthi Shabd God

आपण आजच्या या लेखामध्ये God samanarthi Shabd Marathi व God Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गोड या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गोड समानार्थी शब्द | God samanarthi Shabd Marathi व God Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गोड समानार्थी शब्द । God Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गोड पर्यायवाची शब्द हिंदी । God Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गोड या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गोड या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गोड या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गोड पर्यायवाची शब्द हिंदी । God Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गोड समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

God ka Paryayvachi shabd | God Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गोड समानार्थी शब्द | गोड पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गोड समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गोड
 • गोड पर्यायवाची शब्द
 • गोड का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गोड
 • गोड समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गोड मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • God Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd God
 • God ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd God
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post