गोपाळ समानार्थी शब्द | Gopal Samanarthi Shabd Marathi | Gopal Paryayvachi Shabd in Marathi

गोपाळ समानार्थी शब्द | Gopal Samanarthi Shabd Marathi | Gopal Paryayvachi Shabd in Marathi

गोपाळ समानार्थी शब्द | Gopal samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गोपाळ चा समानार्थी शब्द | Gopal samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गोपाळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गोपाळ =कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद

 

कारण आपल्याला गोपाळ समानार्थी शब्द मराठी ( गोपाळ समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गोपाळ पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गोपाळ पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Gopal samanarthi Shabd Marathi व Gopal Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गोपाळ समानार्थी शब्द | Gopal samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Gopal | Alternative words for Gopal | Gopal Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

गोपाळ समानार्थी शब्द | Gopal samanarthi Shabd Marathi

गोपाळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गोपाळ =कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद

 

गोपाळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गोपाळ
वाक्य - मी आज गोपाळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गोपाळ
वाक्य - मला गोपाळ हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गोपाळ
वाक्य - मला गोपाळ हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गोपाळ समानार्थी शब्द | Gopal samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गोपाळ समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गोपाळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद आहे.

प्रश्न 2) गोपाळ शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गोपाळ इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद यह है.

प्रश्न 3) गोपाळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गोपाळ या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद.

प्रश्न 4) गोपाळ चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गोपाळ चा समानार्थी शब्द कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद आहे.

प्रश्न 5) गोपाळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गोपाळ या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गोपाळ का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गोपाळ की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गोपाळ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गोपाळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गोपाळ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गोपाळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गोपाळ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गोपाळ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Gopal ?.
Answer- The synonym of Gopal is कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद.

Question 11) What is the synonym of the word Gopal ?.
Answer- The word Gopal is synonymous in the following way - कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद.

Question 12) What is the alternative word for Gopal ?.
Answer- Gopal that many alternative words but mostly use कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद.

Question 13) What is the synonym of Gopal in marathi?.
Answer- The synonym of Gopal word in marathi is कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद.

Question 14) What is the synonym of Gopal ?.
Answer- The synonym of Gopal word in Marathi is कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद.

Question 15) Gopal samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Gopal che samanarthi Shabd कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद ahe.

Question 16) Gopal ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Gopal ka paryayvachi shabd कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद hai.

Question 17) Gopal ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Gopal ya shabadacha samanarthi Shabd कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद ahe.

Question 18) Gopal ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Gopal ka paryayvachi shabd कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद hai.

Question 19) Alternative word for Gopal ?.
Answer- The alternative word is कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद.

Question 20) Gopal similar words in marathi.
Answer- The similar words is कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद.

समानार्थी शब्द गोपाळ | samanarthi Shabd Gopal

आपण आजच्या या लेखामध्ये Gopal samanarthi Shabd Marathi व Gopal Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गोपाळ या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गोपाळ समानार्थी शब्द | Gopal samanarthi Shabd Marathi व Gopal Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गोपाळ समानार्थी शब्द । Gopal Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गोपाळ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Gopal Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गोपाळ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गोपाळ या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गोपाळ या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गोपाळ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Gopal Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गोपाळ समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Gopal ka Paryayvachi shabd | Gopal Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गोपाळ समानार्थी शब्द | गोपाळ पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गोपाळ समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गोपाळ
 • गोपाळ पर्यायवाची शब्द
 • गोपाळ का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गोपाळ
 • गोपाळ समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गोपाळ मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Gopal Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Gopal
 • Gopal ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Gopal
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post