गोषवारा समानार्थी शब्द | Goshvara Samanarthi Shabd Marathi | Goshvara Paryayvachi Shabd in Marathi

गोषवारा समानार्थी शब्द | Goshvara Samanarthi Shabd Marathi | Goshvara Paryayvachi Shabd in Marathi

गोषवारा समानार्थी शब्द | Goshvara samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गोषवारा चा समानार्थी शब्द | Goshvara samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गोषवारा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गोषवारा =तात्पर्य, सारांश, संक्षेप

 

कारण आपल्याला गोषवारा समानार्थी शब्द मराठी ( गोषवारा समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गोषवारा पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गोषवारा पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Goshvara samanarthi Shabd Marathi व Goshvara Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गोषवारा समानार्थी शब्द | Goshvara samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Goshvara | Alternative words for Goshvara | Goshvara Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

गोषवारा समानार्थी शब्द | Goshvara samanarthi Shabd Marathi

गोषवारा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गोषवारा =तात्पर्य, सारांश, संक्षेप

 

गोषवारा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गोषवारा
वाक्य - मी आज गोषवारा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गोषवारा
वाक्य - मला गोषवारा हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गोषवारा
वाक्य - मला गोषवारा हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गोषवारा समानार्थी शब्द | Goshvara samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गोषवारा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गोषवारा या शब्दाचा समानार्थी शब्द तात्पर्य, सारांश, संक्षेप आहे.

प्रश्न 2) गोषवारा शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गोषवारा इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द तात्पर्य, सारांश, संक्षेप यह है.

प्रश्न 3) गोषवारा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गोषवारा या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - तात्पर्य, सारांश, संक्षेप.

प्रश्न 4) गोषवारा चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गोषवारा चा समानार्थी शब्द तात्पर्य, सारांश, संक्षेप आहे.

प्रश्न 5) गोषवारा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गोषवारा या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने तात्पर्य, सारांश, संक्षेप हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गोषवारा का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गोषवारा की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तात्पर्य, सारांश, संक्षेप इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गोषवारा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गोषवारा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तात्पर्य, सारांश, संक्षेप इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गोषवारा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गोषवारा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तात्पर्य, सारांश, संक्षेप इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गोषवारा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गोषवारा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तात्पर्य, सारांश, संक्षेप इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Goshvara ?.
Answer- The synonym of Goshvara is तात्पर्य, सारांश, संक्षेप.

Question 11) What is the synonym of the word Goshvara ?.
Answer- The word Goshvara is synonymous in the following way - तात्पर्य, सारांश, संक्षेप.

Question 12) What is the alternative word for Goshvara ?.
Answer- Goshvara that many alternative words but mostly use तात्पर्य, सारांश, संक्षेप.

Question 13) What is the synonym of Goshvara in marathi?.
Answer- The synonym of Goshvara word in marathi is तात्पर्य, सारांश, संक्षेप.

Question 14) What is the synonym of Goshvara ?.
Answer- The synonym of Goshvara word in Marathi is तात्पर्य, सारांश, संक्षेप.

Question 15) Goshvara samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Goshvara che samanarthi Shabd तात्पर्य, सारांश, संक्षेप ahe.

Question 16) Goshvara ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Goshvara ka paryayvachi shabd तात्पर्य, सारांश, संक्षेप hai.

Question 17) Goshvara ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Goshvara ya shabadacha samanarthi Shabd तात्पर्य, सारांश, संक्षेप ahe.

Question 18) Goshvara ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Goshvara ka paryayvachi shabd तात्पर्य, सारांश, संक्षेप hai.

Question 19) Alternative word for Goshvara ?.
Answer- The alternative word is तात्पर्य, सारांश, संक्षेप.

Question 20) Goshvara similar words in marathi.
Answer- The similar words is तात्पर्य, सारांश, संक्षेप.

समानार्थी शब्द गोषवारा | samanarthi Shabd Goshvara

आपण आजच्या या लेखामध्ये Goshvara samanarthi Shabd Marathi व Goshvara Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गोषवारा या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गोषवारा समानार्थी शब्द | Goshvara samanarthi Shabd Marathi व Goshvara Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गोषवारा समानार्थी शब्द । Goshvara Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गोषवारा पर्यायवाची शब्द हिंदी । Goshvara Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गोषवारा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गोषवारा या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गोषवारा या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गोषवारा पर्यायवाची शब्द हिंदी । Goshvara Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गोषवारा समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Goshvara ka Paryayvachi shabd | Goshvara Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गोषवारा समानार्थी शब्द | गोषवारा पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गोषवारा समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गोषवारा
 • गोषवारा पर्यायवाची शब्द
 • गोषवारा का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गोषवारा
 • गोषवारा समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गोषवारा मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Goshvara Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Goshvara
 • Goshvara ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Goshvara
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post