ओंजळभर समानार्थी शब्द | onjalbhar Samanarthi Shabd Marathi | onjalbhar Paryayvachi Shabd in Marathi

ओंजळभर समानार्थी शब्द | onjalbhar Samanarthi Shabd Marathi | onjalbhar Paryayvachi Shabd in Marathi

ओंजळभर समानार्थी शब्द | onjalbhar samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत ओंजळभर चा समानार्थी शब्द | onjalbhar samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

ओंजळभर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
ओंजळभर =अंजूरभर

 

कारण आपल्याला ओंजळभर समानार्थी शब्द मराठी ( ओंजळभर समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे ओंजळभर पर्यायवाची शब्द हिंदी ( ओंजळभर पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये onjalbhar samanarthi Shabd Marathi व onjalbhar Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया ओंजळभर समानार्थी शब्द | onjalbhar samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of onjalbhar | Alternative words for onjalbhar | onjalbhar Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]ओंजळभर समानार्थी शब्द | onjalbhar Samanarthi Shabd Marathi | onjalbhar Paryayvachi Shabd in Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

ओंजळभर समानार्थी शब्द | onjalbhar samanarthi Shabd Marathi

ओंजळभर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
ओंजळभर =अंजूरभर

 

ओंजळभर या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) ओंजळभर
वाक्य - मी आज ओंजळभर या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) ओंजळभर
वाक्य - मला ओंजळभर हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) ओंजळभर
वाक्य - मला ओंजळभर हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

[caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="1024"] समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For ओंजळभर समानार्थी शब्द | onjalbhar samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) ओंजळभर समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ओंजळभर या शब्दाचा समानार्थी शब्द अंजूरभर आहे.

प्रश्न 2) ओंजळभर शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ओंजळभर इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द अंजूरभर यह है.

प्रश्न 3) ओंजळभर या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ओंजळभर या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - अंजूरभर.

प्रश्न 4) ओंजळभर चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- ओंजळभर चा समानार्थी शब्द अंजूरभर आहे.

प्रश्न 5) ओंजळभर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- ओंजळभर या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने अंजूरभर हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) ओंजळभर का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ओंजळभर की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अंजूरभर इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) ओंजळभर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ओंजळभर की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अंजूरभर इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) ओंजळभर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- ओंजळभर की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अंजूरभर इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) ओंजळभर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ओंजळभर की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अंजूरभर इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of onjalbhar ?.
Answer- The synonym of onjalbhar is अंजूरभर.

Question 11) What is the synonym of the word onjalbhar ?.
Answer- The word onjalbhar is synonymous in the following way - अंजूरभर.

Question 12) What is the alternative word for onjalbhar ?.
Answer- onjalbhar that many alternative words but mostly use अंजूरभर.

Question 13) What is the synonym of onjalbhar in marathi?.
Answer- The synonym of onjalbhar word in marathi is अंजूरभर.

Question 14) What is the synonym of onjalbhar ?.
Answer- The synonym of onjalbhar word in Marathi is अंजूरभर.

Question 15) onjalbhar samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- onjalbhar che samanarthi Shabd अंजूरभर ahe.

Question 16) onjalbhar ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- onjalbhar ka paryayvachi shabd अंजूरभर hai.

Question 17) onjalbhar ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- onjalbhar ya shabadacha samanarthi Shabd अंजूरभर ahe.

Question 18) onjalbhar ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- onjalbhar ka paryayvachi shabd अंजूरभर hai.

Question 19) Alternative word for onjalbhar ?.
Answer- The alternative word is अंजूरभर.

Question 20) onjalbhar similar words in marathi.
Answer- The similar words is अंजूरभर.

समानार्थी शब्द ओंजळभर | samanarthi Shabd onjalbhar

आपण आजच्या या लेखामध्ये onjalbhar samanarthi Shabd Marathi व onjalbhar Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण ओंजळभर या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण ओंजळभर समानार्थी शब्द | onjalbhar samanarthi Shabd Marathi व onjalbhar Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले ओंजळभर समानार्थी शब्द । onjalbhar Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील ओंजळभर पर्यायवाची शब्द हिंदी । onjalbhar Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये ओंजळभर या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण ओंजळभर या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण ओंजळभर या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील ओंजळभर पर्यायवाची शब्द हिंदी । onjalbhar Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन ओंजळभर समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

onjalbhar ka Paryayvachi shabd | onjalbhar Samanarthi Shabd


Samanarthi Shabd In Marathi | ओंजळभर समानार्थी शब्द | ओंजळभर पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • ओंजळभर समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द ओंजळभर
 • ओंजळभर पर्यायवाची शब्द
 • ओंजळभर का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द ओंजळभर
 • ओंजळभर समानार्थी शब्द काय आहे?
 • ओंजळभर मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • onjalbhar Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd onjalbhar
 • onjalbhar ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd onjalbhar
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post