चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra Samanarthi Shabd Marathi | Chandra Paryayvachi Shabd in Marathi

चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra Samanarthi Shabd Marathi | Chandra Paryayvachi Shabd in Marathi

चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत चंद्र चा समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

चंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
चंद्र =शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम.

 

कारण आपल्याला चंद्र समानार्थी शब्द मराठी ( चंद्र समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे चंद्र पर्यायवाची शब्द हिंदी ( चंद्र पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Chandra samanarthi Shabd Marathi व Chandra Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Chandra | Alternative words for Chandra | Chandra Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi

चंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
चंद्र =शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम.

 

चंद्र या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) चंद्र
वाक्य - मी आज चंद्र या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) चंद्र
वाक्य - मला चंद्र हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) चंद्र
वाक्य - मला चंद्र हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

[caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="1024"] समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) चंद्र समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- चंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम. आहे.

प्रश्न 2) चंद्र शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- चंद्र इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम. यह है.

प्रश्न 3) चंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- चंद्र या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम..

प्रश्न 4) चंद्र चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- चंद्र चा समानार्थी शब्द शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम. आहे.

प्रश्न 5) चंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- चंद्र या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम. हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) चंद्र का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- चंद्र की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) चंद्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- चंद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) चंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- चंद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) चंद्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- चंद्र की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम. इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Chandra ?.
Answer- The synonym of Chandra is शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम..

Question 11) What is the synonym of the word Chandra ?.
Answer- The word Chandra is synonymous in the following way - शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम..

Question 12) What is the alternative word for Chandra ?.
Answer- Chandra that many alternative words but mostly use शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम..

Question 13) What is the synonym of Chandra in marathi?.
Answer- The synonym of Chandra word in marathi is शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम..

Question 14) What is the synonym of Chandra ?.
Answer- The synonym of Chandra word in Marathi is शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम..

Question 15) Chandra samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Chandra che samanarthi Shabd शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम. ahe.

Question 16) Chandra ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Chandra ka paryayvachi shabd शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम. hai.

Question 17) Chandra ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Chandra ya shabadacha samanarthi Shabd शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम. ahe.

Question 18) Chandra ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Chandra ka paryayvachi shabd शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम. hai.

Question 19) Alternative word for Chandra ?.
Answer- The alternative word is शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम..

Question 20) Chandra similar words in marathi.
Answer- The similar words is शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम..

समानार्थी शब्द चंद्र | samanarthi Shabd Chandra

आपण आजच्या या लेखामध्ये Chandra samanarthi Shabd Marathi व Chandra Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण चंद्र या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण चंद्र समानार्थी शब्द | Chandra samanarthi Shabd Marathi व Chandra Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले चंद्र समानार्थी शब्द । Chandra Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील चंद्र पर्यायवाची शब्द हिंदी । Chandra Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये चंद्र या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण चंद्र या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण चंद्र या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील चंद्र पर्यायवाची शब्द हिंदी । Chandra Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन चंद्र समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Chandra ka Paryayvachi shabd | Chandra Samanarthi Shabd


Samanarthi Shabd In Marathi | चंद्र समानार्थी शब्द | चंद्र पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • चंद्र समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द चंद्र
 • चंद्र पर्यायवाची शब्द
 • चंद्र का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द चंद्र
 • चंद्र समानार्थी शब्द काय आहे?
 • चंद्र मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Chandra Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Chandra
 • Chandra ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Chandra

Post a Comment

Previous Post Next Post