हानी समानार्थी शब्द मराठी | Hani Samanarthi Shabd In Marathi

हानी समानार्थी शब्द मराठी | Hani Samanarthi Shabd In Marathi

हानी समानार्थी शब्द मराठी | Hani samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत हानी चा समानार्थी शब्द मराठी | Hani samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

हानी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
हानी =आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान

 

कारण आपल्याला हानी समानार्थी शब्द मराठी ( हानी समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे हानी पर्यायवाची शब्द हिंदी ( हानी पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Hani samanarthi Shabd Marathi व Hani Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया हानी समानार्थी शब्द मराठी | Hani samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Hani | Alternative words for Hani | Hani Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

हानी समानार्थी शब्द मराठी | Hani samanarthi Shabd Marathi

हानी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
हानी =आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान

 

हानी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) हानी
वाक्य - मी आज हानी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) हानी
वाक्य - मला हानी हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) हानी
वाक्य - मला हानी हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

[caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="1024"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

Samanarthi Shabd In Marathi | हानी समानार्थी शब्द मराठी | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For हानी समानार्थी शब्द | Hani samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) हानी समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- हानी या शब्दाचा समानार्थी शब्द आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान आहे.

प्रश्न 2) हानी शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- हानी इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान यह है.

प्रश्न 3) हानी या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- हानी या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान.

प्रश्न 4) हानी चा समानार्थी शब्द काय?
उत्तर- हानी चा समानार्थी शब्द आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान आहे.

प्रश्न 5) हानी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर- हानी या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) हानी का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- हानी की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) हानी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- हानी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) हानी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर- हानी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) हानी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- हानी की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Hani?
Answer- The synonym of Hani is आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान.

Question 11) What is the synonym of the word Hani?
Answer- The word Hani is synonymous in the following way - आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान.

Question 12) What is the alternative word for Hani?
Answer- Hani that many alternative words but mostly use आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान.

Question 13) What is the synonym of Hani in marathi?
Answer- The synonym of Hani word in marathi is आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान.

Question 14) What is the synonym of Hani?
Answer- The synonym of Hani word in Marathi is आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान.

Question 15) Hani samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Hani che samanarthi Shabd आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान ahe.

Question 16) Hani ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?
Answer- Hani ka paryayvachi shabd आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान hai.

Question 17) Hani ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Hani ya shabadacha samanarthi Shabd आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान ahe.

Question 18) Hani ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?
Answer- Hani ka paryayvachi shabd आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान hai.

Question 19) Alternative word for Hani ?
Answer- The alternative word is आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान.

Question 20) Hani similar words in marathi?
Answer- The similar words is आतबट्टा, खार, खोट, घट, घस, घाटा, चाट, तूट, तोटा, नुकसान.

समानार्थी शब्द हानी मराठी | samanarthi Shabd Hani

आपण आजच्या या लेखामध्ये Hani samanarthi Shabd Marathi व Hani Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण हानी या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण हानी समानार्थी शब्द | Hani samanarthi Shabd Marathi व Hani Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले हानी समानार्थी शब्द । Hani Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील हानी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Hani Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये हानी या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण हानी या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण हानी या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील हानी पर्यायवाची शब्द हिंदी । Hani Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन हानी समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Hani ka Paryayvachi shabd | Hani Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | हानी समानार्थी शब्द | हानी पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • हानी समानार्थी शब्द मराठी
 • समानार्थी शब्द हानी मराठी
 • हानी पर्यायवाची शब्द
 • हानी का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द हानी
 • हानी समानार्थी शब्द काय आहे?
 • हानी मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Hani Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Hani
 • Hani ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Hani
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post