र्‍हाय समानार्थी शब्द मराठी | Hray Samanarthi Shabd In Marathi

र्‍हाय समानार्थी शब्द मराठी | Hray Samanarthi Shabd In Marathi

र्‍हाय समानार्थी शब्द मराठी | Hray samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत र्‍हाय चा समानार्थी शब्द मराठी | Hray samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

र्‍हाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
र्‍हाय =रस्ता

 

कारण आपल्याला र्‍हाय समानार्थी शब्द मराठी ( र्‍हाय समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे र्‍हाय पर्यायवाची शब्द हिंदी ( र्‍हाय पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Hray samanarthi Shabd Marathi व Hray Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया र्‍हाय समानार्थी शब्द मराठी | Hray samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Hray | Alternative words for Hray | Hray Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

र्‍हाय समानार्थी शब्द मराठी | Hray samanarthi Shabd Marathi

र्‍हाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
र्‍हाय =रस्ता

 

र्‍हाय या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) र्‍हाय
वाक्य - मी आज र्‍हाय या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) र्‍हाय
वाक्य - मला र्‍हाय हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) र्‍हाय
वाक्य - मला र्‍हाय हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

[caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="1024"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

Samanarthi Shabd In Marathi | र्‍हाय समानार्थी शब्द मराठी | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For र्‍हाय समानार्थी शब्द | Hray samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) र्‍हाय समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- र्‍हाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द रस्ता आहे.

प्रश्न 2) र्‍हाय शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- र्‍हाय इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द रस्ता यह है.

प्रश्न 3) र्‍हाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- र्‍हाय या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - रस्ता.

प्रश्न 4) र्‍हाय चा समानार्थी शब्द काय?
उत्तर- र्‍हाय चा समानार्थी शब्द रस्ता आहे.

प्रश्न 5) र्‍हाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर- र्‍हाय या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने रस्ता हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) र्‍हाय का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- र्‍हाय की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा रस्ता इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) र्‍हाय शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- र्‍हाय की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा रस्ता इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) र्‍हाय शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर- र्‍हाय की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा रस्ता इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) र्‍हाय शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- र्‍हाय की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा रस्ता इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Hray?
Answer- The synonym of Hray is रस्ता.

Question 11) What is the synonym of the word Hray?
Answer- The word Hray is synonymous in the following way - रस्ता.

Question 12) What is the alternative word for Hray?
Answer- Hray that many alternative words but mostly use रस्ता.

Question 13) What is the synonym of Hray in marathi?
Answer- The synonym of Hray word in marathi is रस्ता.

Question 14) What is the synonym of Hray?
Answer- The synonym of Hray word in Marathi is रस्ता.

Question 15) Hray samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Hray che samanarthi Shabd रस्ता ahe.

Question 16) Hray ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?
Answer- Hray ka paryayvachi shabd रस्ता hai.

Question 17) Hray ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Hray ya shabadacha samanarthi Shabd रस्ता ahe.

Question 18) Hray ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?
Answer- Hray ka paryayvachi shabd रस्ता hai.

Question 19) Alternative word for Hray ?
Answer- The alternative word is रस्ता.

Question 20) Hray similar words in marathi?
Answer- The similar words is रस्ता.

समानार्थी शब्द र्‍हाय मराठी | samanarthi Shabd Hray

आपण आजच्या या लेखामध्ये Hray samanarthi Shabd Marathi व Hray Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण र्‍हाय या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण र्‍हाय समानार्थी शब्द | Hray samanarthi Shabd Marathi व Hray Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले र्‍हाय समानार्थी शब्द । Hray Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील र्‍हाय पर्यायवाची शब्द हिंदी । Hray Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये र्‍हाय या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण र्‍हाय या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण र्‍हाय या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील र्‍हाय पर्यायवाची शब्द हिंदी । Hray Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन र्‍हाय समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Hray ka Paryayvachi shabd | Hray Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | र्‍हाय समानार्थी शब्द | र्‍हाय पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • र्‍हाय समानार्थी शब्द मराठी
 • समानार्थी शब्द र्‍हाय मराठी
 • र्‍हाय पर्यायवाची शब्द
 • र्‍हाय का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द र्‍हाय
 • र्‍हाय समानार्थी शब्द काय आहे?
 • र्‍हाय मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Hray Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Hray
 • Hray ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Hray
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post