हुबेहूब समानार्थी शब्द मराठी | Hubehub Samanarthi Shabd In Marathi

हुबेहूब समानार्थी शब्द मराठी | Hubehub Samanarthi Shabd In Marathi

हुबेहूब समानार्थी शब्द मराठी | Hubehub samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत हुबेहूब चा समानार्थी शब्द मराठी | Hubehub samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

हुबेहूब या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
हुबेहूब =तंतोतंत

 

कारण आपल्याला हुबेहूब समानार्थी शब्द मराठी ( हुबेहूब समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे हुबेहूब पर्यायवाची शब्द हिंदी ( हुबेहूब पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Hubehub samanarthi Shabd Marathi व Hubehub Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया हुबेहूब समानार्थी शब्द मराठी | Hubehub samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Hubehub | Alternative words for Hubehub | Hubehub Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

हुबेहूब समानार्थी शब्द मराठी | Hubehub samanarthi Shabd Marathi

हुबेहूब या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
हुबेहूब =तंतोतंत

 

हुबेहूब या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) हुबेहूब
वाक्य - मी आज हुबेहूब या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) हुबेहूब
वाक्य - मला हुबेहूब हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) हुबेहूब
वाक्य - मला हुबेहूब हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

[caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="1024"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

Samanarthi Shabd In Marathi | हुबेहूब समानार्थी शब्द मराठी | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For हुबेहूब समानार्थी शब्द | Hubehub samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) हुबेहूब समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- हुबेहूब या शब्दाचा समानार्थी शब्द तंतोतंत आहे.

प्रश्न 2) हुबेहूब शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- हुबेहूब इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द तंतोतंत यह है.

प्रश्न 3) हुबेहूब या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- हुबेहूब या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - तंतोतंत.

प्रश्न 4) हुबेहूब चा समानार्थी शब्द काय?
उत्तर- हुबेहूब चा समानार्थी शब्द तंतोतंत आहे.

प्रश्न 5) हुबेहूब या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर- हुबेहूब या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने तंतोतंत हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) हुबेहूब का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- हुबेहूब की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तंतोतंत इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) हुबेहूब शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- हुबेहूब की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तंतोतंत इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) हुबेहूब शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर- हुबेहूब की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तंतोतंत इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) हुबेहूब शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- हुबेहूब की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा तंतोतंत इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Hubehub?
Answer- The synonym of Hubehub is तंतोतंत.

Question 11) What is the synonym of the word Hubehub?
Answer- The word Hubehub is synonymous in the following way - तंतोतंत.

Question 12) What is the alternative word for Hubehub?
Answer- Hubehub that many alternative words but mostly use तंतोतंत.

Question 13) What is the synonym of Hubehub in marathi?
Answer- The synonym of Hubehub word in marathi is तंतोतंत.

Question 14) What is the synonym of Hubehub?
Answer- The synonym of Hubehub word in Marathi is तंतोतंत.

Question 15) Hubehub samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Hubehub che samanarthi Shabd तंतोतंत ahe.

Question 16) Hubehub ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?
Answer- Hubehub ka paryayvachi shabd तंतोतंत hai.

Question 17) Hubehub ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Hubehub ya shabadacha samanarthi Shabd तंतोतंत ahe.

Question 18) Hubehub ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?
Answer- Hubehub ka paryayvachi shabd तंतोतंत hai.

Question 19) Alternative word for Hubehub ?
Answer- The alternative word is तंतोतंत.

Question 20) Hubehub similar words in marathi?
Answer- The similar words is तंतोतंत.

समानार्थी शब्द हुबेहूब मराठी | samanarthi Shabd Hubehub

आपण आजच्या या लेखामध्ये Hubehub samanarthi Shabd Marathi व Hubehub Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण हुबेहूब या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण हुबेहूब समानार्थी शब्द | Hubehub samanarthi Shabd Marathi व Hubehub Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले हुबेहूब समानार्थी शब्द । Hubehub Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील हुबेहूब पर्यायवाची शब्द हिंदी । Hubehub Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये हुबेहूब या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण हुबेहूब या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण हुबेहूब या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील हुबेहूब पर्यायवाची शब्द हिंदी । Hubehub Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन हुबेहूब समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Hubehub ka Paryayvachi shabd | Hubehub Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | हुबेहूब समानार्थी शब्द | हुबेहूब पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • हुबेहूब समानार्थी शब्द मराठी
 • समानार्थी शब्द हुबेहूब मराठी
 • हुबेहूब पर्यायवाची शब्द
 • हुबेहूब का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द हुबेहूब
 • हुबेहूब समानार्थी शब्द काय आहे?
 • हुबेहूब मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Hubehub Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Hubehub
 • Hubehub ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Hubehub
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post