हुकूमत समानार्थी शब्द मराठी | Hukumat Samanarthi Shabd In Marathi

हुकूमत समानार्थी शब्द मराठी | Hukumat Samanarthi Shabd In Marathi

हुकूमत समानार्थी शब्द मराठी | Hukumat samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत हुकूमत चा समानार्थी शब्द मराठी | Hukumat samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

हुकूमत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
हुकूमत =अधिकार

 

कारण आपल्याला हुकूमत समानार्थी शब्द मराठी ( हुकूमत समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे हुकूमत पर्यायवाची शब्द हिंदी ( हुकूमत पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Hukumat samanarthi Shabd Marathi व Hukumat Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया हुकूमत समानार्थी शब्द मराठी | Hukumat samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Hukumat | Alternative words for Hukumat | Hukumat Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

हुकूमत समानार्थी शब्द मराठी | Hukumat samanarthi Shabd Marathi

हुकूमत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
हुकूमत =अधिकार

 

हुकूमत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) हुकूमत
वाक्य - मी आज हुकूमत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) हुकूमत
वाक्य - मला हुकूमत हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) हुकूमत
वाक्य - मला हुकूमत हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

[caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="1024"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

Samanarthi Shabd In Marathi | हुकूमत समानार्थी शब्द मराठी | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For हुकूमत समानार्थी शब्द | Hukumat samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) हुकूमत समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- हुकूमत या शब्दाचा समानार्थी शब्द अधिकार आहे.

प्रश्न 2) हुकूमत शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- हुकूमत इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द अधिकार यह है.

प्रश्न 3) हुकूमत या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- हुकूमत या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - अधिकार.

प्रश्न 4) हुकूमत चा समानार्थी शब्द काय?
उत्तर- हुकूमत चा समानार्थी शब्द अधिकार आहे.

प्रश्न 5) हुकूमत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर- हुकूमत या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने अधिकार हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) हुकूमत का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- हुकूमत की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अधिकार इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) हुकूमत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- हुकूमत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अधिकार इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) हुकूमत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर- हुकूमत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अधिकार इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) हुकूमत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- हुकूमत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा अधिकार इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Hukumat?
Answer- The synonym of Hukumat is अधिकार.

Question 11) What is the synonym of the word Hukumat?
Answer- The word Hukumat is synonymous in the following way - अधिकार.

Question 12) What is the alternative word for Hukumat?
Answer- Hukumat that many alternative words but mostly use अधिकार.

Question 13) What is the synonym of Hukumat in marathi?
Answer- The synonym of Hukumat word in marathi is अधिकार.

Question 14) What is the synonym of Hukumat?
Answer- The synonym of Hukumat word in Marathi is अधिकार.

Question 15) Hukumat samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Hukumat che samanarthi Shabd अधिकार ahe.

Question 16) Hukumat ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?
Answer- Hukumat ka paryayvachi shabd अधिकार hai.

Question 17) Hukumat ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Hukumat ya shabadacha samanarthi Shabd अधिकार ahe.

Question 18) Hukumat ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?
Answer- Hukumat ka paryayvachi shabd अधिकार hai.

Question 19) Alternative word for Hukumat ?
Answer- The alternative word is अधिकार.

Question 20) Hukumat similar words in marathi?
Answer- The similar words is अधिकार.

समानार्थी शब्द हुकूमत मराठी | samanarthi Shabd Hukumat

आपण आजच्या या लेखामध्ये Hukumat samanarthi Shabd Marathi व Hukumat Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण हुकूमत या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण हुकूमत समानार्थी शब्द | Hukumat samanarthi Shabd Marathi व Hukumat Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले हुकूमत समानार्थी शब्द । Hukumat Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील हुकूमत पर्यायवाची शब्द हिंदी । Hukumat Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये हुकूमत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण हुकूमत या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण हुकूमत या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील हुकूमत पर्यायवाची शब्द हिंदी । Hukumat Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन हुकूमत समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Hukumat ka Paryayvachi shabd | Hukumat Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | हुकूमत समानार्थी शब्द | हुकूमत पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • हुकूमत समानार्थी शब्द मराठी
 • समानार्थी शब्द हुकूमत मराठी
 • हुकूमत पर्यायवाची शब्द
 • हुकूमत का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द हुकूमत
 • हुकूमत समानार्थी शब्द काय आहे?
 • हुकूमत मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Hukumat Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Hukumat
 • Hukumat ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Hukumat
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post