हुंडा समानार्थी शब्द मराठी | Hunda Samanarthi Shabd In Marathi

हुंडा समानार्थी शब्द मराठी | Hunda Samanarthi Shabd In Marathi

हुंडा समानार्थी शब्द मराठी | Hunda samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत हुंडा चा समानार्थी शब्द मराठी | Hunda samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

हुंडा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
हुंडा =वरदक्षिणा

 

कारण आपल्याला हुंडा समानार्थी शब्द मराठी ( हुंडा समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे हुंडा पर्यायवाची शब्द हिंदी ( हुंडा पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Hunda samanarthi Shabd Marathi व Hunda Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया हुंडा समानार्थी शब्द मराठी | Hunda samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Hunda | Alternative words for Hunda | Hunda Aynonym in Marathi

[caption id="attachment_1286" align="alignnone" width="1280"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

हुंडा समानार्थी शब्द मराठी | Hunda samanarthi Shabd Marathi

हुंडा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
हुंडा =वरदक्षिणा

 

हुंडा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) हुंडा
वाक्य - मी आज हुंडा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) हुंडा
वाक्य - मला हुंडा हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) हुंडा
वाक्य - मला हुंडा हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

[caption id="attachment_984" align="aligncenter" width="1024"]समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi[/caption]

Samanarthi Shabd In Marathi | हुंडा समानार्थी शब्द मराठी | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For हुंडा समानार्थी शब्द | Hunda samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) हुंडा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- हुंडा या शब्दाचा समानार्थी शब्द वरदक्षिणा आहे.

प्रश्न 2) हुंडा शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- हुंडा इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द वरदक्षिणा यह है.

प्रश्न 3) हुंडा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- हुंडा या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे - वरदक्षिणा.

प्रश्न 4) हुंडा चा समानार्थी शब्द काय?
उत्तर- हुंडा चा समानार्थी शब्द वरदक्षिणा आहे.

प्रश्न 5) हुंडा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर- हुंडा या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने वरदक्षिणा हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) हुंडा का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- हुंडा की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वरदक्षिणा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) हुंडा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- हुंडा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वरदक्षिणा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) हुंडा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर- हुंडा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वरदक्षिणा इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) हुंडा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- हुंडा की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा वरदक्षिणा इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Hunda?
Answer- The synonym of Hunda is वरदक्षिणा.

Question 11) What is the synonym of the word Hunda?
Answer- The word Hunda is synonymous in the following way - वरदक्षिणा.

Question 12) What is the alternative word for Hunda?
Answer- Hunda that many alternative words but mostly use वरदक्षिणा.

Question 13) What is the synonym of Hunda in marathi?
Answer- The synonym of Hunda word in marathi is वरदक्षिणा.

Question 14) What is the synonym of Hunda?
Answer- The synonym of Hunda word in Marathi is वरदक्षिणा.

Question 15) Hunda samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Hunda che samanarthi Shabd वरदक्षिणा ahe.

Question 16) Hunda ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?
Answer- Hunda ka paryayvachi shabd वरदक्षिणा hai.

Question 17) Hunda ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Hunda ya shabadacha samanarthi Shabd वरदक्षिणा ahe.

Question 18) Hunda ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?
Answer- Hunda ka paryayvachi shabd वरदक्षिणा hai.

Question 19) Alternative word for Hunda ?
Answer- The alternative word is वरदक्षिणा.

Question 20) Hunda similar words in marathi?
Answer- The similar words is वरदक्षिणा.

समानार्थी शब्द हुंडा मराठी | samanarthi Shabd Hunda

आपण आजच्या या लेखामध्ये Hunda samanarthi Shabd Marathi व Hunda Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण हुंडा या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण हुंडा समानार्थी शब्द | Hunda samanarthi Shabd Marathi व Hunda Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले हुंडा समानार्थी शब्द । Hunda Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील हुंडा पर्यायवाची शब्द हिंदी । Hunda Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये हुंडा या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण हुंडा या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण हुंडा या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील हुंडा पर्यायवाची शब्द हिंदी । Hunda Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन हुंडा समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Hunda ka Paryayvachi shabd | Hunda Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | हुंडा समानार्थी शब्द | हुंडा पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • हुंडा समानार्थी शब्द मराठी
 • समानार्थी शब्द हुंडा मराठी
 • हुंडा पर्यायवाची शब्द
 • हुंडा का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द हुंडा
 • हुंडा समानार्थी शब्द काय आहे?
 • हुंडा मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Hunda Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Hunda
 • Hunda ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Hunda
 • news sidemap
 • post sidemap

Post a Comment

Previous Post Next Post