बिरबलाची खिचडी मराठी गोष्ट | Birbalachi khichdi Marathi story

 बिरबलाची खिचडी मराठी गोष्ट | Birbalachi khichdi Marathi story

बिरबलाची खिचडी मराठी गोष्ट | Birbalachi khichdi Marathi story


मित्रांनो आज आपण खालील मुद्द्यांच्या आधारे कथालेखन करणार आहोत 

अकबर - बिरबल - खिचडी - सुवर्ण मुद्रा - अट

चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या आजच्या कथा लेखनाला 


बिरबलाची खिचडी

थंडीचे दिवस होते सम्राट अकबराने एके दिवशी एक अजब घोषणा केली त्याच्या राजवाड्या समोरच्या जलकुंडात रात्रभर कोणी उभा राहिल्यास त्याला शंभर सुवर्ण मुद्रा देण्यात येतील अशी दवंडी पेटवली जाते.

ती ऐकून एक गरीब माणूस ते सहज करायला तयार होतो तो रात्रभर त्या जलकुंडात काकडत उभा राहतो सकाळी अकबर येतो तेव्हाही तो आपल्या जागेवर उभा असतो पण अकबराची नजर जलकुंडा जवळ ठेवलेल्या एका छोट्याशा दिव्याकडे जाते.

अकबर विचारतो दिवा रात्रभर तेवत होता का?

 सेवक, म्हणतो होय. रात्रभर दिवा तेवत राहिल्याने जलकुंडात उभा राहिलेल्या माणसासम मिळाल्याचे अनुमान अकबर काढतो आणि शंभर सुवर्ण मुद्रांचे बक्षीस देता येणार नसल्याचे बजावतो.

तो गरीब माणूस बिचारा दुखी होते त्याला वाटते की आता बिरबलच आपल्याला न्याय देईन तो बिरबलाकडे जाऊन संपूर्ण घटना सांगतो.

 बिरबल त्याला म्हणतो, तू आता घरी जा मी बघतो काय करायचं ते.

दुसऱ्या दिवशी दरबार भरतो रोज वेळेवर येणारा बिरबल आज आला नाही म्हणून अकबर सेवकांमार्फत बिरबलाला बोलावणे पाठवतो सेवक जाऊन परत येतो व बिरबल खिचडी शिवत असल्याचे सांगतो बिरबल खिचडी शिजवल्यानंतरच येणार असल्याने राजा दरबाराच्या कामास सुरुवात करतो. दुपार झाल्यावरही बिरबल न आल्याने राजा सेवकाला पाठवतो दुसरा सेवकही बिरबलाची खिचडी झालीच नसल्याचे सांगतो.

अकबराला आश्चर्य वाटते दरबार संपतो तरी बिरबल येत नाही म्हणून अकबरच त्याच्या घरी जातो तेथे गेल्यानंतर पाहतो तो काय बिरबलाने छोटी चूल पेटवून बऱ्याच उंचीवर एक मडक्यात खिचडी शिजायला ठेवलेली असते.

अकबर हसतो आणि म्हणतो, अरे बिरबल तू एवढा हुशार आणि चतुर आहे मग तुला एवढे समजत नाही की खिचडी आणि विस्तवात एवढे अंतर असेल तर ती तापेल कशी?

तेव्हा बिरबल म्हणतो, क्षमा असावी महाराज दुरच्या दिव्याची उप घेऊन एखादा माणूस रात्रभर प्रचंड थंडीत उभा राहू शकतो मग याच न्यायाने खिचडी शिजायला काय हरकत आहे

 राजाच्या चूक लक्षात येते रात्रभर पाण्यात उभा राहणाऱ्या माणसाला तो तातडीने बोलावणे पाठवून शंभर सुवर्ण मुद्रांचे बक्षीस देतो.

मित्रांनो ही कथा तुम्हाला आवडली असेल तर कमेंट करून मला नक्की सांगा आणि अशाच पद्धतीच्या कथा खूप वेळा आठवी नवी दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कथा लेखनामध्ये विचारलेले असतात तुम्हाला फक्त मुद्दे दिलेले असतात त्यावरून तुम्हाला कथालेखन करायची असते त्यामुळे तुम्ही अशा प्रकारच्या कथा वाचून जा जेणेकरून तुम्हाला परीक्षेमध्ये मदत होईल मी खूप प्रकारच्या कथा आपल्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिलेले आहेत त्या नक्की वाचा आणि या कथा तुमच्या मित्र-मैत्रिणी सोबत देखील शेअर करा जेणेकरून त्यांना देखील अभ्यासामध्ये मदत होईल

 धन्यवाद 


Related searches:

वक्ता आणि श्रोता कथा

मराठी कथालेखन

बोधकथा

मराठी कथा

सुंदर कथा

गोष्ट लेखन

कथालेखन

कथालेखन मराठी नववी

मराठी कथा

कथालेखन मराठी दहावी

कथालेखन मराठी आठवी

कथालेखन मराठी pdf

शॉर्ट कथा लेखन इन मराठी

Short कथालेखन in Marathi

कथालेखन मराठी
Post a Comment

Previous Post Next Post