बिरबलाची युक्ती | birbal's trick Marathi story | Akbar Birbal stories in Marathi

 बिरबलाची युक्ती | birbal's trick Marathi story | Akbar Birbal stories in Marathi 

बिरबलाची युक्ती | birbal's trick Marathi story | Akbar Birbal stories in Marathi


मित्रांनो आज आपण खालील मुद्द्यांच्या आधारे कथालेखन करणार आहोत 

अकबर - बिरबल - युक्ती - नालायक माणूस

 चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या आजच्या कथा लेखनाला 


बिरबलाची युक्ती

एकदा दरबार चालू असताना बादशहाच्या मनात एक विचार आला. त्याने दरबारातील सर्व कामे बाजूला ठेवून बिरबलाला विचारले, बिरबल एखाद्या नालायक माणसाची गाठ पडली तर काय करावे?

बिरबल खूप कामात होता कामाच्या वेळी बादशहाणी असा विचित्र प्रश्न विचारलेले आवडले नाहीत परंतु काहीही न बोलता त्याला गप्प बसून आपले कामही करता येण्यासारखी नव्हत, महाराज आपल्या या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला याच वेळ मिळेल.

बिरबल दरबारातील आपलं काम उरकून घरी गेला आणि आपल्या एका मित्राला घरी बोलावलं तो म्हणाला उद्या तू माझ्याबरोबर बादशहाच्या दरबारातील बादशहा तुला प्रश्न विचारतील तू काहीही बोलू नकोस बादशहाणी कितीही प्रयत्न केले तरी तू तोंड उघडू नकोस घरी आल्यावर मी तुला इनाम देईन.

दुसऱ्या दिवशी मित्राला घेऊन बिरबल बादशहाच्या दरबारात गेला बादशहाला मुजरा करून तो म्हणाला , आपल्या कालच्या प्रश्नाचे उत्तर हा माझा मित्र देईन विचारा त्याला प्रश्न.

माझ्या आणि त्याला प्रश्न विचारला एखाद्या नालायक माणसाची गाठ पडली तर शहाण्या माणसाने काय करावे? बिरबलचा मित्र काही न बोलता चुळबूळ करत राहिला बादशहा आणि आपला प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारला परंतु बिरबलाचे मित्र गप्पच.

शेवटी बादशहा चिडला तो बिरबलला म्हणाला, काय मूर्खपणा चालला आहे तुझा मित्र तर काहीच बोलत नाही .

बिरबल नम्रपणे म्हणाला, माझ्या मित्रांनी आपले उत्तर दिलं आहे. नालायक माणसासोबत गाठ पडली तर गप्प रहावे.

बादशहाला उत्तम उत्तर मिळाले परंतु बिरबलाने आपल्याल नालायक ठरवल्यामुळे तो मनातून खजील झाला.


मित्रांनो जर ही कथा तुम्हाला आवडली असेल तर कमेंट करून मला नक्की सांगा आणि आपल्या वेबसाईटवर खूप प्रकारच्या कथा उपलब्ध आहे .ज्या तुम्हाला अभ्यासामध्ये मदत करतील किंवा तुम्हाला जर कथा वाचायला आवडत असतील तर खूप साऱ्या कथा उपलब्ध आहेत. आठवी, नववी ,दहावीच्या परीक्षेमध्ये अशा प्रकारच्या कथा खूप वेळा विचारलेल्या असतात तुम्हाला फक्त मुद्दे दिलेले असतात त्यावरून तुम्हाला कथालेखन करायचे असते त्यामुळे मी अशी आशा करते की या कथा तुम्हाला नक्कीच उपयुक्त ठरतील आणि या कथा तुम्ही तुमच्या मित्र -मैत्रिणी सोबत देखील शेअर करा. जेणेकरून त्यांना देखील अभ्यासामध्ये मदत होईल

धन्यवाद

Related searches:

वक्ता आणि श्रोता कथा

मराठी कथालेखन

बोधकथा

मराठी कथा

सुंदर कथा

गोष्ट लेखन

कथालेखन

कथालेखन मराठी नववी

मराठी कथा

कथालेखन मराठी दहावी

कथालेखन मराठी आठवी

कथालेखन मराठी pdf

शॉर्ट कथा लेखन इन मराठी

Short कथालेखन in Marathi

कथालेखन मराठीPost a Comment

Previous Post Next Post