Raanti v gavathi Hans |रानटी व गावठी हंस | story in marathi

 Raanti v gavathi Hans |रानटी व गावठी हंस  | story in marathi 

Raanti v gavathi Hans |रानटी व गावठी हंस  | story in marathi


मित्रांनो आज आपण खालील मुद्द्यांच्या आधारे कथालेखन करणार आहोत

हंस गावठी - रानटी हंस -  शिकार

 चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या आजच्या कथा लेखनाल 

रानटी व गावठी हंस

एका कोंकणात काही हंस पाळले होते त्यापैकी दोन हंस एके दिवशी कुंपणाच्या फटीतून बाहेर पडले व जवळच एक ओढा होता त्यातून पोहोत पोहोच एका दलदलीच्या जागी जाऊन पोहोचले तेथे त्यांना चांगले खाद्य मिळू लागले म्हणून तेथे कायम राहावयाचे ठरवले. जवळच्या रानटी हंसांचा एक कळप वरचेवर तेथे येऊन बसत असे.
त्या कळपातील हंसांना या गावठी हंसांशी मैत्री करण्यास पहिल्यांदी संकोच वाढला. पण काही दिवसांनी त्यांचा इतका परिचय झाला की ते त्यांच्याशी अगदी मोकळेपणाने वागू लागले.
एके दिवशी त्या हंसाची आवाज ऐकून एक कोल्हा लपत शपथ तेथे आला व तो त्यांच्यावर झडप घालणार तोच त्याची चाहूल ऐकून सगळे रानटीहंस ओढत आकाशात उडून गेले.
ते दोघे गावठी हंस मात्र तेथेच राहिले गावात असताना त्यांचा मालक त्यांचे रक्षण करीत असे त्यामुळे त्यांना उडण्याची किंवा स्वतःचे रक्षण करण्याची सवय नव्हती त्यामुळे ते दोघेही त्या कोल्ह्याच्या भक्ष स्थानी पडले


 तात्पर्य: जेथे आपल्या रक्षण करण्यास आपण समर्थ नाही तेथे जाऊन राहणे मूर्खपणा होय.


मित्रांनो जर ही पोस्ट मला आवडली असेल तर कमेंट करून मला नक्की सांगा आणि अशाच पद्धतीच्या नवनवीन पोस्ट बघण्यासाठी आपल्या वेबसाईटला भेट देत रहा मी आपल्या वेबसाईटवर सर्व प्रकारच्या पोस्ट उपलब्ध करून दिल्या आहे ज्या तुम्हाला अभ्यासात देखील मदत करतील कारण आठवी नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना खूप वेळा कथा लेखनावर प्रश्न विचारलेला असतो तुम्हाला मुद्द्यांच्या आधारे कथालेखन करायचे असते त्यामुळे या पोस्ट तुमच्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरतील अशी मी अपेक्षा करते 

धन्यवाद 

Related searches:

वक्ता आणि श्रोता कथा

मराठी कथालेखन

बोधकथा

मराठी कथा

सुंदर कथा

गोष्ट लेखन

कथालेखन

कथालेखन मराठी नववी

मराठी कथा

कथालेखन मराठी दहावी

कथालेखन मराठी आठवी

कथालेखन मराठी pdf

शॉर्ट कथा लेखन इन मराठी

Short कथालेखन in Marathi

कथालेखन मराठी

Post a Comment

Previous Post Next Post