Why are you crying ? |का रडतोस ? | Akbar Birbal story in Marathi

 Why are you crying ? |का रडतोस ? |  Akbar Birbal story in Marathi 

Why are you crying ? |का रडतोस ? |  Akbar Birbal story in Marathi


मित्रांनो आज आपण खालील मुद्द्यांच्या आधारे कथालेखन करणार आहोत 

युक्ती - राग - ओरडणे - बिरबल - बादशहा 

चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या आजच्या कथा लेखनाला 

का रडतोस

बिरबलाला घाबरून टाकावे या उद्देशाने बादशहाने एकदा आपण भयंकर भडकला आहोत असे खोटंच आव् आणीत बिरबलाला वाटले तसे बोलू लागला.

परंतु आपल्या बोलण्याने घाबरून जाता उलट बरोबर मोठमोठ्याने रडायला लागल्याचे पाहून अचंबित झालेला बादशहा त्याला म्हणाला ,बिरबल अरे मी इतका भडकला असता तू भीती वाटून थरथर कापशील असे मला वाटले होते उलट त्याऐवजी हल काढून तू का रडत बसलाय?

बादशहा आणि असे विचारतात त्याला एका बाजूला नेऊन बिरबल म्हणाला महाराज माझी कसली चूक नसताना तुम्ही माझ्यावर एवढे भडकलात की मला असे वाटते की तुमच्या डोक्यात काहीतरी फरक झाला सहाजिकच आता आपल्या राज्याचे आणि प्रजेचे कसे होणार या काळजीने माझा शोक अनावर झाला बिरबलाचे उत्ताराने बादशहा फारच खजिल झाला.

मित्रांनो जर ही कथा तुम्हाला आवडली असेल तर कमेंट करून मला नक्की सांगा आणि आपल्या वेबसाईटवर खूप प्रकारच्या कथा उपलब्ध आहे .ज्या तुम्हाला अभ्यासामध्ये मदत करतील किंवा तुम्हाला जर कथा वाचायला आवडत असतील तर खूप साऱ्या कथा उपलब्ध आहेत. आठवी, नववी ,दहावीच्या परीक्षेमध्ये अशा प्रकारच्या कथा खूप वेळा विचारलेल्या असतात तुम्हाला फक्त मुद्दे दिलेले असतात त्यावरून तुम्हाला कथालेखन करायचे असते त्यामुळे मी अशी आशा करते की या कथा तुम्हाला नक्कीच उपयुक्त ठरतील आणि या कथा तुम्ही तुमच्या मित्र -मैत्रिणी सोबत देखील शेअर करा. जेणेकरून त्यांना देखील अभ्यासामध्ये मदत होईल

धन्यवाद


Related searches:

वक्ता आणि श्रोता कथा

मराठी कथालेखन

बोधकथा

मराठी कथा

सुंदर कथा

गोष्ट लेखन

कथालेखन

कथालेखन मराठी नववी

मराठी कथा

कथालेखन मराठी दहावी

कथालेखन मराठी आठवी

कथालेखन मराठी pdf

शॉर्ट कथा लेखन इन मराठी

Short कथालेखन in Marathi

कथालेखन मराठी

Post a Comment

Previous Post Next Post